Opdateret 5. august 2021

Projektorganisation

Nedenstående information er forældet. En ny og opdateret projektorganisation kommer snarest.

Projektet ”Modernisering af infrastruktur POC” genbruger i videst mulige omfang eksisterende grupper fra den fællesoffentlige governance for sundheds IT.

MedComs styregruppe sikrer relationen til ØA2020 og koordineringen mellem de 3 moderniseringsprojekter i arbejdsprogrammet for MedCom11.

  • Modernisering af Infrastruktur POC med fokus på mulighed for datadeling
  • Standarder: Ibrugtagning af HL7 og roadmap for udfasning af EDIFACT
  • Governance: Kvalitetsstyring af standardiseringsprocesser

Der etableres en operativ projektstyregruppe, der gennem månedlige (video-)møder skal sikre fremdriften indenfor de af MedComs styregruppe udstukne indholdsmæssige, tidsmæssige og økonomiske rammer.

Der etableres en infrastrukturgruppe, der forestår den praktiske gennemførelse af projektet, med fast base i CoLab Plug&Play. De nyudviklede moderniserede komponenter er afprøvet med de involverede projektdeltagere ved en Connectathon i december 2018. Projektet er nu igang med udarbejdelse af evalueringsrapport.

Det eksisterende Rådgivende Udvalg for Standarder og IT Arkitektur (RUSA) forelægges efter behov status på projektet mhp. IT arkitektonisk rådgivning.

Den eksisterende MedCom11 koordineringsgruppe med sin brede repræsentation af sundhedssektorens parter og IT-leverandører anvendes som referencegruppe, med MedCom modernisering som fast punkt på dagsordenen på møderne i 2018 og 2019.

Oversigt over projektorganisation

(Oversigt over projektorganisation)