Opdateret 12. december 2019

Tids- og milepælsplan

Projektets opstart er afstemt med opstarten af MedCom11 arbejdsprogrammet, idet såvel bilaterale dialogmøder og den formelle beslutningsproces i MedComs styregruppe og den Nationale Bestyrelsen for Sundheds IT har tillagt praktiske erfaringer med modernisering af MedCom kommunikationen høj prioritet.

Projektets afslutning er afstemt med behovet for, at finansiering og beslutning om den fremtidige MedCom infrastruktur fastlægges i forbindelse med økonomiaftalerne for 2020 mellem Regeringen, Danske Regioner og KL, på baggrund af erfaringerne fra ”Modernisering af infrastruktur POC”.

Nr.

Fase

Startdato

Slutdato

Varighed i mdr.

1

Projektinitiering

Primo januar 2018

Ultimo februar 2018

2

2

Beskrivelse

Primo marts 2018

Ultimo marts 2018

1

3

Samarbejdsaftaler

Primo april 2018

Ultimo april 2018

1

4

Etablering af prototype

Primo maj 2018

Ultimo august 2018

4

5

Afprøvning af prototype

Primo sept 2018

Ultimo december 2018

4

6

Afrapportering

Primo januar 2019

Ultimo marts 2019

3

Milepæle:

7. marts 2018: PID godkendt i MedComs styregruppe

31. marts 2018: Konsulentaftale om teknisk bistand til etablering af POC indgået [Trifork]

1. april 2018: Samarbejdsaftale med CoLab Plug&Play indgået

30. april 2018: Samarbejdsaftaler med øvrige parter indgået

1. maj 2018: Etablering af POC påbegyndt

1. juni konsulentaftale om bistand til BC-arbejde indgået [Rambøll Management]

20. juni 2018: Status til MedComs styregruppe

12. september 2018: Status til MedComs styregruppe

31. oktober 2018: Prototype etableret

20. november 2018: Deling af data fra repository med eksisterende 3. parts systemer gennemført, baseret på XDS og HL7/CDA

28. november 2018: Status til MedComs styregruppe

9. december 2018: Deling af data fra repository gennemført, baseret på REST service og HL7/FHIR

12. december 2018: Afholdelse af Connectathon

3. januar 2019: Teknisk erfaringsopsamling og BC-arbejde påbegyndt

1. marts 2019: version 0.8 af erfaringsopsamling og BC foreligger

13. marts 2019: Drøftelse af version 0.8 af erfaringsopsamling og BC i MedComs styregruppe

30. marts 2019: version 1.0 af erfaringsopsamling og BC klar til ØA parterne