Opdateret 26. juni 2017

Projektorganisation og tidsplan

Partnere

  • Udvalgte leverandører af journalsystemer Udvalgte IT arkitekter fra Sundhedsdatastyrelsen, region(er), kommune(r) Leverandør(er) af eksisterende datahoteller/databaser og VANS-leverandør(er)
  • Pilotdeltagende region, kommune, lægepraksis

Projektorganisation
Initiativet er forankret i MedComs styregruppe som en del af MedCom10, med henblik på at tilvejebringe praktisk input til nationale overvejelser om modernisering af MedCom kommunikationen.

MedCom varetager projektledelsen, med tilknytning af ekstern konsulentbistand på 2 kompetenceområder:

  1. Praktisk erfaring med HL7 implementering og anvendelse
  2. Evaluering og udarbejdelse af businesscase

Der etableres en teknikgruppe og en pilotafprøvningsgruppe.

Tidsplan
Q2 2016: Projektinitiering
Q3+Q4,2016: Teknisk afklaring
Q1+Q2,2017: Teknisk opbygning
Q3 2017: Pilotafprøvning
Q4, 2017: Evaluering og udarbejdelse af businesscase for modernisering