Opdateret 7. september 2021

Modernisering af MedCom-standarder

Baggrund

Gennem de seneste mere end 25 år er beskedudveksling sket med anvendelse af EDIfact format, der alle er danske profiler af de internationale EDIfact standarder. Desværre har tiden vist, at omverdenen fortrinsvis har satset på HL7 format i stedet.

Efter 10 år med EDIfact standarder i Danmark, blev der udarbejdet nogle responderende OIO XML standarder, der udover at kunne finde anvendelse ved beskedudveksling også finder anvendelse internt i regionerne, samt ved webservicekald nationalt og regionalt. De seneste 2 år er EDIfact og OIO XML standarderne blevet revideret efter behov, mens nye standarder udvikles som HL7 FHIR.

Mange standarder findes både i EDIfact og OIO XML format, hvor det er muligt at mappe 1:1 imellem. Derfor forekommer der begrænsninger i OIO XML standarderne, afledt af de tilsvarende EDIfact begrænsninger.

Formål

Moderniseringsprojektet skal erstatte de danske EDIfact og OIO XML standarder med anvendelse af internationalt udbredte standarder fra HL7. Baggrunden herfor er et behov for et teknologisk løft til moderne standarder, der har bedre understøttelse i systemudviklingsværktøjer ligesom nyuddannede ikke undervises om EDIfact i deres studier. For virksomheder som outsourcer systemudviklingen til udlandet, er det særdeles svært at finde ressourcer, der besidder EDIfact know-how.

Selv om OIO XML standarderne findes i XML, er der også behov for at modernisere disse, da de rummer begrænsninger afledt af EDIfact. Desuden anvender OIO XML standarderne dansk terminologi fra OIO, mens der indenfor sundhedsvæsenet efterspørges standarder, der bygger på international terminologi.

Erfaringerne med udrulning af en revideret standard er, at forløbet tager to år, fordi udrulningen ofte involverer mange systemer og organisationer. Hensigten er at skifte til mere fleksible HL7 FHIR standarder, så udvidelser af eksisterende standarder kan implementeres hurtigere og mere agilt.

Målsætning

Projektet er forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 2.1 omhandler bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorerne.

Moderniserede standarder er mere fleksible, og genbruger nationale og internationale generiske datastrukturer. Med anvendelse af mere fleksible standarder i HL7 FHIR format, gøres det muligt at implementere revideringer og udvidelser til standarder successivt i systemerne, i den takt de har mulighed herfor efter deres individuelle roadmaps. Dette finder anvendelse ved beskedudveksling, hvor to systemer har behov for at sende information til hinanden.

Ved integration med den nationale dokumentdelingsservice, hvor systemer uploader informationer med henblik på senere deling af oplysningerne, fortsættes arbejdet med at udarbejde HL7 CDA standarder.

Anvendelse af danske profiler af internationale HL7 standarder vil potentielt gøre det enklere at udveksle informationer på tværs af landegrænser, til den tid dette ønskes implementeret.

Når der anvendes danske profiler af internationale HL7 standarder, vil investeringer foretaget i danske systemer lettere kunne finde anvendelse ved eksport, ligesom tilpasningsopgaven til danske forhold reduceres for udenlandske leverandører i forbindelse med udbud.