Opdateret 25. januar 2019

Projektorganisation og tidsplan

Partnere

  • Udvalgte leverandører af journalsystemer Udvalgte IT arkitekter fra Sundhedsdatastyrelsen, region(er), kommune(r) Leverandør(er) af eksisterende datahoteller/databaser og VANS-leverandør(er)
  • Pilotdeltagende region, kommune, lægepraksis

Projektorganisation
Initiativet er forankret i MedComs styregruppe som en del af MedCom10, med henblik på at tilvejebringe praktisk input til nationale overvejelser om modernisering af MedCom kommunikationen.

MedCom varetager projektledelsen, med tilknytning af ekstern konsulentbistand på 2 kompetenceområder:

  1. Praktisk erfaring med HL7 implementering og anvendelse
  2. Evaluering og udarbejdelse af businesscase

Der etableres en teknikgruppe og en pilotafprøvningsgruppe.

Tidsplan
Moderniseringsprojektets tidsplan bygger på erfaringer fra processen ved de nuværende MedCom standarder, og forventes at kunne afsluttes indenfor 2019.

Nr.

Fase

Startdato

Slutdato

1

Projektforberedelse

Februar

Marts

2

Organisering

Marts

Marts

3

Møderække for udarbejdelse af HL7 FHIR standard

April

Maj

4

Review og høring

Juni

Juni

5

Implementering

August

September

6

Evaluering

September

Oktober

Der er følgende milepæle:

  • Ny HL7 FHIR ”den gode korrespondance”, inden sommerferien 2019.
  • Implementering og afprøvning i Q3 2019.
  • Evaluering klar i oktober 2019.