Opdateret 12. december 2019

Roadmap for EDIfact udfasning

Som et led i den samlede moderniseringsindsats i MedCom11, er der fokus på at udfase EDIfact og man har konstateret, at denne proces er langsom. Der er derfor et behov for at klarlægge tydeligere, hvordan processen skal forløbe. Hertil er der brug for et detaljeret roadmap, der både afdækker behovene i systemlandskabet samt tydeliggøre mulighederne på kort og mellemlangt sigt, herunder incitamentsstrukturen for at migrere fra EDIfact til XML-baserede standarder.

MedCom har nu påbegyndt opgaven med at udarbejde et roadmap for udfasning af EDIfact som led i Modernisering af MedCom-standarder. Processen forløber således:

  1. En foranalyse af anvendelsen af EDIfact og modsvarende XML-baserede standarder, samt af systemleverandørerne.
  2. På grundlag af foranalysen udarbejdes og udsendes digitale spørgeskemaundersøgelser til relevante leverandører.
  3. Leverandørworkshop afholdes så der er mulighed for at drøfte de emner, der skal indgå i roadmap, og de mulige løsninger på vejen til at overgå fra EDIfact til XML-baserede standarder.
  4. Version 1 af roadmap udarbejdes og sendes til høring hos leverandørerne.
  5. På grundlag af høringssvarene udarbejdes version 2 og endelig version af roadmap for udfasning af EDIfact.

Arbejdet udføres i perioden maj til december 2019 og relevante parter vil blive kontaktet direkte i relation til spørgeskemaundersøgelse og leverandørworkshop.

Se oversigten (pdf) over systemer og leverandører.

Se oversigten (pdf) over MedCom EDIfact og XML-standarder.