Opdateret 10. marts 2020

Roadmap for EDIfact udfasning

MedCom igangsatte i juni 2019 udarbejdelsen af et roadmap for udfasning af EDIfact som led i MedComs projekt om Modernisering af standarder.

Processen har involveret først en afdækning af landskabet hos relevante systemleverandørerne. Første udkast til roadmap blev herefter sendt i høring hos systemleverandørerne og andet udkast efterfølgende regionerne (RITA), kommunerne (KL og KOMBIT) samt almen praksis (PLO og PLSP). Konklusionen har været klar i forhold til, at EDIfact ikke skal erstattes af OIO-XML, men at man overgår til HL7 hurtigst muligt og senest i 2030.

På baggrund heraf har MedCom sammen med Rambøll opsummeret processens konklusioner for overgang fra EDIfact til HL7 FHIR som følgende:

  • Der er for mange formater i dag i de standarder, som vedligeholdes af MedCom. Det er nu en målsætning i dansk sundhedsvæsen at anvende de internationale HL7-standarder på it-området, HL7 CDA til datadeling og HL7 FHIR til meddelelser.
  • EDIfact og OIOXML har begrænsninger sundhedsfagligt og teknisk, der gør det hensigtsmæssigt at forlade dem.
  • HL7-standarderne er opbygget med sundhedsvæsenet for øje og er baseret på denne sektors informationsbehov. Det betyder en bedre understøttelse af sundhedsfagligt indhold.

Se hele Roadmap'et (pdf)

Overgangen følger disse principper:

  • Sundhedsfaglige perspektiver og problemstillinger driver skift af standarder frem for tekniske perspektiver.
  • Fokus i overgangen er på transporten mellem systemerne, mens de interne forhold i fagsystemerne er out of scope.
  • Overgangen skal i videst muligt omfang tilrettelægges med konverteringsmekanismer, så afsendere og modtagere kan gennemføre overgangen i egen takt.
  • Konvertering af meddelelser må ikke betyde, at modtager får tab af data. I transporten og modtagelsen skal det sikres, at brugerne får alle sundhedsfagligt relevante oplysninger.
  • Der skal udarbejdes et nationalt grundlag for HL7 FHIR for at sikre interoperabilitet og effektiv udvikling af standarder.
  • Roadmap for overgangen skal være robust i forhold til eventuel modernisering af infrastruktur med overgang til eDelivery.
  • Udviklingen og vedligeholdelsen af nye HL7 FHIR-standarder skal ske i overensstemmelse med MedComs governancemodel for standarder og dermed at der sker en uændret stram styring af nationale standarder.

Fremtidigt arbejde

Modernisering af standarder og udfasning af EDIfact-standarderne er en fremadrettet prioritet hos MedCom.

I den forbindelse er arbejdet med de to første FHIR meddelelser i MedComs standardkatalog – en revideret udgave af korrespondancemeddelelsen og ny notifikation om sygehusophold - i fuld gang. Det forventes at standarderne kan publiceres ved udgangen af 2020, så de kan være klar til national anvendelse fra Q1 2021. Inden da er de under fortsat udarbejdelse, afprøvning og evt. revidering.

Læs evt. mere om projekterne Udvidet korrespondancemeddelelse og Moderniseret Sygehusadvis.