Opdateret 27. oktober 2020

Tekniske FHIR workshops Advis og Korrespondance

MedCom afholder 4 tekniske FHIR workshops i 2020 med henblik på at understøtte teknisk implementering af de to nye MedCom FHIR-standarder: Advis om sygehusophold og Udvidet Korrespondancemeddelelse.

MedCom har tilbudt et antal leverandører at indgå samarbejdskontrakter, med støttemidler, for bl.a. at deltage i de 4 tekniske workshops og udvikle og teknisk implementere de to nye MedCom FHIR-standarder. Med det formål at standarderne efterfølgende er tilgængelige og kan frigives til kunder/implementeres i drift.

Der er indgået samarbejdsaftaler med følgende leverandører:

 • Kommunale it-leverandører i samarbejde med pilotkommune:
  • EG Sensum (bosteder)
  • DXC Vitae (EOJ)
  • Systematic Columna Cura (EOJ)
  • KMD Nexus (EOJ)
 • Regional it-leverandør:
  • Systematic CIS (EPJ)
 • KOMBIT beskedagent og beskedfordeler:
  • Har indgået kontrakt med to leverandører (kun vedr. Advis om sygehusophold)
 • Lægepraksisleverandører:
  • Fælles kontrakt for fire LPS-leverandører: EG Healthcare, Novax, A-Data og Multimed

Planen for 2020/2021

Den første workshop blev afholdt d. 22. januar 2020 som ”KICK-OFF” på den tekniske implementering af de to nye MedCom FHIR-standarder. Den næste tekniske workshop var planlagt til d. 11. maj 2020 men blev grundet Covid-19 omlagt til en række online møder.
De to nye MedCom FHIR-standarder blev frigivet i version 0.8 den 1. april 2020 og version 0.9 den 23. oktober 2020.
Profilerne, de sundhedsfaglige anbefalinger og use case-beskrivelser er tilgængelig via https://simplifier.net/MedCom-FHIR-Messaging

Planen for de to FHIR-meddelelser er herefter:

 • 26. november 2020
  Q&A videomøde for leverandører og brugerrepræsentanter 
 • 11. januar 2021
  Workshop for leverandører og brugerrepræsentanter:
  Feedback på version 0.9 på begge FHIR-meddelelser, guidening i indpakning af FHIR-meddelelse i eksisterende vans-envelope, intro til og mulighed for afprøvning af testsystemet Touchstone og testprotokoller 
 • 26. januar 2021
  Release af version 1.0 af FHIR-advis om sygehusophold og FHIR-Korrespondancemeddelelse 
 • Q1 og Q2 2021
  Test og certificering

Hvis du vil vide mere om de to FHIR-meddelelser, kan du læse videre her: