Opdateret 3. februar 2020

Tekniske FHIR workshops Advis og Korrespondance

MedCom afholder 4 tekniske FHIR workshops i 2020 med henblik på at understøtte teknisk implementering af de to nye MedCom FHIR-standarder: Advis om sygehusophold og Udvidet Korrespondancemeddelelse.

MedCom har tilbudt et antal leverandører at indgå samarbejdskontrakter, med støttemidler, for bl.a. at deltage i de 4 tekniske workshops og inden udgangen af år 2020 udvikle og teknisk implementere de to nye MedCom FHIR-standarder. Med det formål at standarderne efterfølgende er tilgængelige og kan frigives til kunder/implementeres i drift.

Der er indgået samarbejdsaftaler med følgende leverandører:

 • Kommunale it-leverandører i samarbejde med pilotkommune:
  • EG Sensum (bosteder)
  • DXC Vitae (EOJ)
  • Systematic Columna Cura (EOJ)
  • KMD Nexus (EOJ)
 • Regional it-leverandør:
  • Systematic CIS (EPJ)
 • KOMBIT beskedagent og beskedfordeler:
  • Har indgået kontrakt med to leverandører (kun vedr. Advis om sygehusophold)
 • Lægepraksisleverandører:
  • Fælles kontrakt for fire LPS-leverandører: EG Healthcare, Novax, A-Data og Multimed

Planen for 2020

Den første workshop blev afholdt d. 22. januar 2020 som ”KICK-OFF” på den tekniske implementering af de to nye MedCom FHIR-standarder. Den næste tekniske workshop er planlagt til d. 11. maj 2020.
De resterende to forventes at ligge i oktober 2020 (uge43/44) og i december 2020 (uge50/51).

De tekniske workshops er målrettet tekniske projektledere i kommuner og regioner, relevante it-systemleverandører, it-arkitekter, systemudviklere og lignende.

MedCom forventer at have de to nye MedCom FHIR-standarder klar i version 0.9 klar før sommerferien 2020, således at leverandørerne kan påbegynde udviklingsarbejdet i egne systemer senest fra dette tidspunkt. Forventningen er, at der frem til final release 1.0. af standarderne i november 2020 kun vil være tale om mindre rettelser. Herefter skal der arbejdes med test og certificering i december 2020.

Hvis du vil vide mere om de to nye standarder kan du læse mere nedenfor