Opdateret 30. juni 2022

Nyhedsbrev - 01. juli 2022

I dette nyhedsbrev giver vi dig en overordnet status på moderniseringen samt hvad vi forventer på den anden side af sommerferien. 

Rigtig god læselyst!
 

 

Det har været et spændende og lidt nervepirrende første halvår af 2022. Nu, op til sommerferien, ser tingene dog efterhånden lyse ud.


FHIR vs. EDIfact og OIOXML
FHIR er det foretrukne valg som det nye og bedre alternativ til EDIfact og OIOXML. Det har været MedComs holdning gennem en årrække nu. Derfor er vi også glade for, at vi i foråret fik grønt lys til at fortsætte arbejdet med FHIR, og at det nu også er reflekteret i økonomiaftalerne for 2023, hvor stat, regioner og kommuner har bekræftet, at FHIR skal erstatte EDIfact. Heri er modernisering af digitale meddelelser i sundhedsvæsenet specifikt nævnt.
 
Hvad betyder det så?
Konkret er det aftalt, at parterne igangsætter modernisering af de første to FHIR-standarder, Advis om sygehusophold og Korrespondancemeddelelsen, i 2023, inkl. grundlæggende investeringer i it-systemernes understøttelse af FHIR, samt at man i økonomiaftalerne for 2024 aftaler den videre modernisering.

Arbejdet med en samlet plan for omlægningen til FHIR, styret af forretningsmæssige behov, forankres i MedComs styregruppe. Forbedring af henvisningsflow mellem almen praksis og sygehuse bør prioriteres højt, jf. økonomiaftalerne for 2022. Af hensyn til regionale behov, vil det være muligt at anvende det ophørende format OIOXML parallelt med FHIR i en overgangsperiode.
 
Derudover skal parterne fortsat arbejde frem mod en modernisering af infrastrukturen med fokus på øget sikkerhed, dataforsendelse i kombination med datadeling samt planlægning af en produktionspilot af FHIR-laboratoriesvar fra kommune til lægepraksis via eDelivery og den nationale serviceplatform (NSP).
 
Hvordan finansieres det?
Fra regeringens udspil til digitaliseringsstrategi afsætter staten et bidrag på 45 mio. kr. i perioden 2023 – 2026 som tilskud til omkostningerne ved moderniseringen af de første to standarder. Disse skal dels dække centrale udgifter i MedCom og Sundhedsdatastyrelsen, men langt størstedelen af pengene skal dække udgifter hos parterne. Fordelingen mellem parterne (regioner, kommuner, praksissektor, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom) besluttes i Den nationale bestyrelse for sundheds-it.
 
Hvad skal der ske på den anden side af sommeren?
Med dette ophæng arbejder MedCom ufortrødent videre. Vi har for kort tid siden offentliggjort implementeringsplanen for Advis om sygehusophold, og vi arbejder videre med en implementeringsplan for Korrespondancemeddelelsen.

Derudover afsøges pt. regionernes ønske om at bruge en opdateret version af OIOXML før de overgår til FHIR. I den forbindelse arbejdes der også på specifikationer for en komponent, som kan konvertere mellem de forskellige formater.
 
Vi får nok at se til efter sommerferien - og vi glæder os til at realisere moderniseringen i fortsat tæt samarbejde med jer.
 
Rigtig god sommer! ☀️