Opdateret 20. oktober 2022

Nyhedsbrev - 03. oktober 2022

 

 

FHIR-profilerne, under navnet DK Core v. 2.0.0, er blevet godkendt af Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA) i Sundhedsdatastyrelsens standardkatalog over gældende it-standarder i det danske sundhedsvæsen. Godkendelsen trådte i kraft d. 1. oktober 2022.

DK Core  
DK Core er udarbejdet på baggrund af et stort ønske om en mere ensartet anvendelse af FHIR i det danske sundhedsvæsen.

HL7 Danmark, der er en dansk affiliate af HL7 International, ejer og udvikler DK Core, og på HL7 Danmarks hjemmeside finder du implementeringsguiden (Implementation Guide) for DK Core. Udgangspunktet for indholdet af DK Core er informationer, som er relevante at udveksle mellem parter med relation til sundhedsvæsenet. I HL7 Danmark sidder der bl.a. medlemmer fra offentlige institutioner, private virksomheder og selvstændige, der alle er med til at sætte retningen for DK Core.


Samarbejde på tværs
Tidligere på året indgik HL7 Danmark og MedCom en samarbejdsaftale, hvor MedCom agerer officiel bindeled mellem HL7 Danmark og RUSA. Aftalen er blevet udarbejdet som følge af et ønske – fra HL7 Danmarks side – om at DK Core skal optages i RUSA’s standardkatalog. Standardkataloget ejes af Sundhedsdatastyrelsen, som dermed godkender nationale standarder, der skal følges i udviklingen og anvendelsen af sundheds-it i Danmark.

Godkendelsen og optagelsen i standardkataloget understreger, at det er et veludført stykke arbejde, der udføres af dygtige fagfolk og ildsjæle inden for dansk sundheds-it.

Foruden at MedCom bærer DK Core ind i RUSA, har vi fra MedComs side også haft DK Core i høring hos relevante parter, hvilket har givet anledning til relevante og kvalificerede høringssvar. Disse er blevet prioriteret af HL7 Danmark, hvoraf nogle har givet anledning til ændringer i DK Core mens andre står til implementering i takt med udviklingen af DK Core.

På RUSA-mødet d. 23. september 2022, hvor godkendelsen fandt sted, blev DK Core sagsfremstillet af MedCom samt en repræsentant fra HL7 Danmark. Sagsfremstillingen gik uproblematisk og med en særdeles positiv tone omkring samarbejdet mellem HL7 Danmark og MedCom.


Hvad betyder godkendelsen så?
DK Core blev optaget i Sundhedsdatastyrelsens standardkatalog som en profil med anbefalingsgraden ’Planlagt’. Denne anbefalingsgrad lægger op til, at DK Core bør tages i anvendelse i mindre afprøvningsprojekter i første omgang, før anbefalingsgraden kan øges til ’Anvendelig’ eller ’Anbefalet’.

Fremadrettet vil det være sådan, at jo flere FHIR-projekter der implementerer DK Core – og jo mere disse udbredes, jo større er sandsynligheden for, at standarden er velegnet og stabil.