Opdateret 10. maj 2022

Nyhedsbrev - 09. maj 2022

Samarbejdsaftale underskrevet


MedCom og HL7 Denmark (HL7-DK) har underskrevet samarbejdsaftale vedrørende forvaltning af HL7-DK’s FHIR-kerneprofiler ”DK-core”.

MedComs styregruppe godkendte på mødet den 9. marts 2022, at FHIR som indholdsmæssig standard er den foretrukne fremtidige standard i MedCom-sammenhæng. Under drøftelsen pointeres betydning af at prioritere standardisering af de grundlæggende FHIR-ressourcer i samspil mellem RUSA, HL7/Affiliate og MedCom.

HL7-DK, der er en dansk affiliate af HL7 International, ejer DK-core som består af en række FHIR®-profiler, der er udarbejdet på baggrund af et stort ønske om ensartet anvendelse af FHIR i det danske sundhedsvæsen. Udgangspunktet for indholdet af DK-core er informationer, som er relevante at udveksle mellem parter med relation til sundhedsvæsenet. I HL7-DK sidder medlemmer fra offentlige institutioner, private virksomheder og selvstændige, der alle er med til at sætte retningen for DK-core.

MedComs rolle er at agere et officielt bindeled mellem HL7-DK og det Rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur (RUSA). Det sker som følge af et ønske fra HL7-DK’s side, om at DK-core skal optages i RUSA’s standardkatalog. Dette skal være med til at understrege, at det er et seriøst stykke arbejde, der udføres af dygtige fagfolk og ildsjæle.

På RUSA-mødet den 27. april 2022 blev samarbejdsaftalen præsenteret og godkendt.  Det forventes at DK-core fremlægges for RUSA på det næstkommende møde den 15. juni 2022, hvor både MedCom og en repræsentant fra HL7-DK vil være til stede.

Er du interesseret i at få uddybet samarbejdsaftalens indhold, er du velkommen til at kontakte os.

 

Det er snart ved at være sidste chance for at tilmelde dig vores gratis introduktionswebinar om MedComs FHIR-univers og de to nye FHIR-standarder ”Advis om sygehusophold” og ”Korrespondancemeddelelsen”.


Du tilmelder dig lige her - her kan du også finde det fulde program. Tilmeldingsfrist er på fredag, den 13. maj kl. 16.00.