Opdateret 18. januar 2023

Nyhedsbrev - 14. december 2022

Logo
Kan også læses her.

Moderniseringen

Et tilbageblik og et blik frem i tiden

 

I dette nyhedsbrev får du en status på moderniseringsprocessen; hvor langt er vi nået, hvilke milepæle er opnået, og hvad venter forude?

Dette nyhedsbrev er samtidig også det sidste for i år. Og dermed for MedCom12-perioden. Vi vender stærkt tilbage i det nye år, hvor vi har spændende processer i pipelinen.

Indtil da ønsker vi dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår – og tak fordi du følger med.💙

Lad os starte med standarderne

Modernisering af MedCom-kommunikationen startede tilbage i MedCom11 (2018-2020) med det formål at udskifte alle de ældre nationalt profilerede standarder med internationale HL7-standarder. Vi er kommet langt siden da, men ikke så langt som vi havde håbet.

I MedCom12 (2021-2022) har vi arbejdet videre med moderniseringen af de tre første FHIR-standarder, advis om sygehusophold (HospitalNotification), den nye korrespondancemeddelelse (CareCommunication) og kvitteringsstandarden (Acknowledgement). Moderniseringsarbejdet har dog været mere eller mindre pauseret i dele af 2021 og 2022 grundet den analyse, Deloitte gennemførte omkring forventede omkostninger, kortlægning af cost drivere samt et internationalt perspektiv på modenheden af FHIR.

Analysen er blevet foretaget for at styrke parternes grundlag for beslutning om det videre arbejde med omlægning af MedComs standarder til FHIR. Nogle regioner havde ytret ønske om at have muligheden for at implementere en OIOXML-version af advis om sygehusophold og den nye korrespondancemeddelelse først, og på sigt gå over til FHIR. Efter nøje overvejelser har alle fem regioner dog meldt ud, at alle går direkte på FHIR. Det er vi i MedCom glade for, da det betyder, at sundhedsvæsenet får glæde af de tekniske muligheder som FHIR-versionerne giver, hurtigere end de ville, hvis de skulle gå OIOXML-vejen først.

Dokumentationen for de to standarder ligger i MedComs nye FHIR-dokumentationsunivers. Et univers, som samler alle relevante oplysninger om anvendelsen af en standard og de tekniske krav, så interesserede kan tilgå og læse dokumentationen for MedComs FHIR-standarder. Efter stort ønske fra flere udviklere, er alle tekniske specifikationer udviklet på engelsk. Med det nye dokumentationsunivers bliver det ligeledes lettere at holde sig opdateret om de nyeste ændringer i standarddokumentationen.

Den 6. december 2022 blev de første FHIR-standarder optaget i Sundhedsdatastyrelsens standardkatalog med anbefalelsesgrad ”planlagt” i version 2.0, og de hidtidige versioner 1.0 ”udfases”.

Og hvad så med infrastrukturen?

Den infrastruktur som anvendes til at udveksle MedComs meddelelser skal, ligesom standarderne, fremtidssikres. Derfor påbegyndte man i efteråret 2020 et pilotprojekt, baseret på det målbilledearbejde omkring meddelelseskommunikation, som Sundhedsdatastyrelsen havde lavet som forberedelse til moderniseringen.

MedCom har i løbet af MedCom12 gennemført en testpilot af moderniseret infrastruktur, nu også kaldet EHMI-infrastrukturen (Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure). Den blev afsluttet med en Connectathon i marts 2022, og en efterfølgende evalueringsrapport blev udgivet i maj 2022. Evalueringsrapporten, med navnet Meddelelseskommunikation på Sundhedsområdet - Evaluering af Målbillede og Pilot, peger i sin konklusion på, at:

”Testpiloten, sammen med erfaringer fra andre domæner, hvor tilsvarende IT-arkitekturer er implementeret, giver stærke argumenter for, at it-arkitekturen lever op til målbilledets vision, mål og arkitekturkvalitetsegenskaber.”

MedCom har siden arbejdet sammen med Sundhedsdatastyrelsen om en opdatering af målbilledet, og det blev godt modtaget i RUSA den 6. december 2022. Det understreger, at fremtidens infrastruktur på sundhedsområdet stadig skal bygges på eDelivery.

I oktober 2022 modtog MedComs moderniseret infrastruktur-projekt hele tre ud af fire jurypriser til den europæiske Interoperability Award 2022, arrangeret af den portugisisk ledede EU-organisation X-eHealth. Her fik projektet følgende priser:

1. Trust-inspiring

2. Innovative excellence

3. Technical excellence

Priserne giver et rygstød og ikke mindst et kæmpe motivationsboost til projektet, som i MedCom13 går ind i næste fase, hvor en produktionsafprøvning igangsættes.

 

Et blik ind i fremtiden

Med aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2023 er der bred enighed om planerne for national implementering af MedComs tre første FHIR-standarder, der afløser de hidtidige EDIFACT- og OIOXML-udgaver af advis om sygehusophold og korrespondancemeddelelse. Hurtigst mulig og trinvis ibrugtagning af den indholdsmæssigt forbedrede korrespondancemeddelelse forudsætter etablering af en central mapning mellem eksisterende og ny version af standarden. Denne mapningskomponent kaster vi os over som noget af det første i det nye år.

I MedCom13 (2023-2025) skal der udarbejdes et opdateret roadmap for modernisering af de øvrige EDIFACT- og OIOXML-standarder, med afsæt i forretningsmæssige behov for videreudvikling og vurdering af balancen mellem dataforsendelse og datadeling.

Parallelt hermed forfølger vi det fulde potentiale i moderniseringen af både standarder og infrastruktur på nye områder, hvor der i dag ikke findes datadeling. Vi starter med at kigge på udveksling af prøvesvar fra kommunalt personale til praktiserende læger og deling af aktuelle og relevante diagnoser fra praktiserende læger med andre sundhedspersoner og borgerne.

Endnu en gang tak fordi du følger med i vores nyhedsbrev! Moderniseringen af MedComs kommunikation kommer til at fylde lige så meget – hvis ikke mere – i de kommende år, så stay tuned.