Opdateret 27. juni 2022

Nyhedsbrev - 16. juni 2022

I dette nyhedsbrev giver vi dig en status på, hvor langt vi er med implementeringen af de to første FHIR-standarder "Advis om sygehusophold" og "Korrespondancemeddelelsen".

Rigtig god læselyst!
 
I januar 2021 releasede MedCom de to første FHIR-standarder ”Advis om sygehusophold” og ”Korrespondancemeddelelse”, som – med tiden – skal erstatte de nuværende sygehusadviser (XDIS20/indlæggelsesadvis og XDIS17/udskrivningsadvis) og den nuværende korrespondancemeddelelse (XDIS91/DIS91).

I juni 2021 frigav vi ligeledes en implementeringsplan for det nye sygehusadvis med forventning om idriftsættelse i november 2022. Implementeringsplanen blev imidlertid sat på hold pga. et nødvendigt analysearbejde af omkostninger til og prissætning af nye FHIR-standarder, som vi har fortalt om i tidligere nyhedsbreve, og som – i foråret 2022 - endte ud i, at MedComs styregruppe og Den nationale bestyrelse for sundheds-it fastholdt beslutningen om, at de to nye standarder skulle implementeres i FHIR.

MedCom har i mellemtiden brugt tid på at kvalitetssikre dokumentationen og at lægge nye implementeringsplaner, og MedComs styregruppe har netop givet en betinget godkendelse af en ny implementeringsplan for FHIR-advis om sygehusophold.

 

Implementeringsplan: FHIR-advis om sygehusophold 

Med den reviderede implementeringsplan forventes det nye sygehusadvis at blive idriftsat trinvist i løbet af 2024. Da det er en nødvendighed, at alle landets kommuner er klar til at modtage det nye sygehusadvis, når den første region idriftsætter det, skal landets kommuner være klar til at modtage det nye sygehusadvis ultimo 2023. Kommunerne forventes at ibrugtage det nye sygehusadvis i det planlagte FHIR-format. 

Det er besluttet, at parter, som måtte have brug for det, kan anvende en OIOXML-version af den nye standard i en overgangsperiode svarende til minimum MedCom13 (som kører fra 2023-2025), og nogle regioner forventes at tage denne mulighed i brug, men den endelige afklaring er aktuelt i gang. Såfremt det bliver nødvendigt, vil MedCom stille konverteringskomponent til rådighed, som kan anvendes lokalt af de regioner, der har behov for det. 


Du finder den reviderede implementeringsplan, som blev vedtaget på MedComs styregruppemøde den 1. juni 2022, her
 

Implementeringsplan: FHIR-korrespondancemeddelelse under udarbejdelse

Korrespondancemeddelelsen anvendes af rigtig mange parter i sundhedsvæsenet og kræver en kompleks konverteringsløsning. Implementeringsplan er i proces. It-leverandørerne har anmodet om, at FHIR-korrespondancemeddelelse og tilhørende testmateriale færdiggøres, så udvikling af de to FHIR-meddelelser kan planlægges internt hos it-leverandørerne med optimal udnyttelse af udviklingsressourcer. MedCom planlægger færdiggørelse af materialer i august 2022, og håber at kunne formidle en implementeringsplan for korrespondancemeddelelsen i efteråret. 

Efterspørgslen efter de nye funktionaliteter i hhv. advis om sygehusophold og korrespondancemeddelelsen er stor, og vi glæder os derfor over, at der nu er landet en implementeringsplan for advis om sygehusophold, og at vi kan igangsætte de forberedende implementeringsaktiviteter i samarbejde med relevante parter.