Opdateret 18. januar 2023

Nyhedsbrev - 19. januar 2023

Billede af en stationær computer med "opdatere"-illustration på skærmen

 

Opdatering af Advis om sygehusophold til version 3.0.0

MedCom blev i slutningen af november opmærksom på, at der manglede et element i Advis om sygehusophold (HospitalNotification) v. 2.0.0 til at udtrykke hændelsestidspunktet for start- og slut af orlov. Det har givet anledning til at opdatere Advis om sygehusophold (HospitalNotification) til en version 3.0.0. Det betyder også at testprotokollerne for standarden er blevet opdateret. Det er afklaret, at opdateringen ikke får konsekvenser for tidsplanen for implementering. Github-siderne er i relation hertil blevet opdateret. Der er tilføjet beskrivelser af brugen af tidsstempler i Advis om sygehusophold og lavet flere eksempler.

Hvis du er interesseret i flere detaljer, så læs mere uddybende her. 

Testprotokoller for FHIR-kvittering er releaset

Testprotokoller for FHIR-kvittering (Acknowledgement) er releaset

En Acknowledgement-besked er en teknisk kvittering for, at modtagelsen af en FHIR-besked er gået godt. Hver gang et system modtager en FHIR-besked, f.eks. et Advis om sygehusophold, skal systemet kvittere for den modtagne FHIR-besked ved brug af Acknowledgement-standarden. Acknowledgement-beskeden indeholder information til afsendersystemet om, om den sendte FHIR-besked var valid, og om forsendelsen gik godt.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, skriv da endelig til fhir@medcom.dk. Husk også, at du kan abonnere på ændringer til FHIR-standarder her.