Opdateret 20. januar 2022

Nyhedsbrev - 20. januar 2022

I dette nyhedsbrev vil du få en status på analysen af it-leverandørernes prissætning af MedComs FHIR-standarder, samt vil vi også nederst invitere dig med til et spændende FHIR demo-webinar. 
 
Rigtig god læselyst!
 

Status på analyse af it-leverandørernes prissætning af MedComs FHIR-standarder

MedCom har de seneste tre år i tæt samarbejde med parterne og it-leverandører til regioner, kommuner og praksissektor forberedt den praktiske implementering af den internationalt foretrukne FHIR-standard. MedCom frigav i februar 2021 de første to FHIR-meddelelsesstandarder for:
  • Advisering om sygehusophold
  • Korrespondancemeddelelsen
Den 10. juni 2021 godkendte MedComs styregruppe en implementeringsplan for disse. I forlængelse heraf blev det fremlagt, at den første it-leverandørs prissætning af udviklingsopgaven af de moderniserede standarder markant overstiger det forventede prisniveau, hvilket førte til, at Den nationale bestyrelse for sundheds-it den 29. september 2021 bestilte en analyse med fokus på:
  • Belysning af forventede omkostninger og kortlægning af cost-drivere i it-leverandørernes udvikling
  • Internationalt perspektiv på modenheden af FHIR-standarden, med særligt øje for anvendelse til meddelelsesbaseret kommunikation
Analysen gennemføres af konsulentfirmaet Deloitte i perioden fra oktober 2021 til januar 2022, og er baseret på interview med repræsentanter for alle sektorer og en række it-leverandører med berøring af alle sektorer. Herudover har Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundhedsministeriets departement og Sundhedsdatastyrelsen bidraget. Endelig foretages en afdækning af HL7-/FHIR-standardens ibrugtagning inter­nationalt, bl.a. via interviews med et antal internationale kontakter.
 
Udkast til den færdige analyse blev fremlagt for MedComs styregruppe på et ekstraordinært møde den 18. januar 2022, sammen med 4 scenarier for det videre arbejde med moderniseringen af MedComs standarder:
  1. Omlægningen til den internationale FHIR-standard indstilles og moderniseringen baseres på den danske OIOXML-standard
  2. Omlægningen til FHIR udskydes og OIOXML-standarderne justeres i mellemtiden
  3. FHIR-moderniseringen tilrettelægges i højere grad efter de forretningsmæssige behov
  4. FHIR-moderniseringen følger den allerede fremlagte bølgeplan for de kommende 5 år
Der er på nuværende tidspunkt ikke enighed mellem parterne om entydigt at pege på ét af de fire scenarier, men bred enighed om behovet for en konkret vurdering af, om hver af de kendte MedCom-use cases bedst understøttes ved meddelelseskommunikation, datadeling eller en kombination af disse.
 
Med afsæt i MedCom-styregruppens behandling, fremlægges analyse og scenarier for Den nationale bestyrelse for sundheds-it, med henblik på videre drøftelse og beslutning på bestyrelsesmødet den 2. februar 2022.
 
Den færdige analyse foreligger efter bestyrelsesmødet den 2. februar, og analysens forskellige delkonklusioner vil blive belyst i kommende udgaver af MedComs moderniseringsnyhedsbrev.
 

Kom med til gratis FHIR demo-webinar med teknisk fokus

Den 10. februar kl. 09-12 kan du komme med på et spændende FHIR demo-webinar. Se videoen og hør vores standardkonsulent Thea Mentz Sørensen fortælle mere om webinaret her.

Du tilmelder dig webinaret lige her.