Opdateret 20. oktober 2022

Nyhedsbrev - 20. oktober 2022

 

FHIR-standarderne Advis om sygehusophold og Kvittering er on FHIR! 🔥

MedComs nye FHIR-dokumentationsunivers er nu åbent og tilgængeligt.   

 

Siden lanceringen af de første FHIR-standarder Advis om sygehusophold (Engelsk: HospitalNotification), Kvittering (Engelsk: Acknowledgement) og Korrespondancemeddelelse (Engelsk: CareCommunication) har MedCom arbejdet på at kvalitetssikre dokumentationen for disse standarder.  

Dette arbejde har bl.a. resulteret i et versionsløft af Advis om sygehusophold og Kvittering, som netop er releaset i version 2.0.0. Disse versioner er stabile og vil være de versioner, systemerne testes op imod forud for idriftsættelse af standarderne (Advis om sygehusophold og Kvittering) i 2024.   

Arbejdet med dokumentationen har ligeledes resulteret i etablering af et nyt dokumentationsunivers, hvor dokumentationen for FHIR-standarderne er samlet.  

Dokumentationen består af tre dele:  

1. Implementation Guides (de tekniske specifikationer), som yderligere består af: 

2. GitHub Pages for MedComs FHIR-standarder  

3. GitHub Pages for Governance (svarende til syntaks- og kommunikationsregler).  

Det nye dokumentationsunivers er udarbejdet ved hjælp af GitHub Pages, som gør det nemmere for udviklere såvel som andre interesserede at tilgå og læse dokumentationen for MedComs FHIR-standarder. Efter stort ønske fra flere udviklere, er alle tekniske specifikationer og GitHub Pages udviklet på engelsk. Med det nye dokumentationsunivers bliver det ligeledes nemmere at holde sig opdateret om de nyeste ændringer i standarddokumentationen. 

Der arbejdes fortsat på at kvalitetssikre dokumentationen og dermed versionsløfte FHIR-standarden Korrespondancemeddelelse. En stabil version af Korrespondancemeddelelsen forventes at være klar ultimo november 2022.  

Du kan desuden læse mere om FHIR-standarderne:

Se FHIR-dokumentationsuniverset her.

 

Figuren illustrerer, hvordan MedComs FHIR-standarder anvender
generiske profiler fra MedComCore og MedComMessaging.