Opdateret 18. januar 2023

Nyhedsbrev - 25. november 2022

 

FHIR-standarden Korrespondancemeddelsen publiceret🔥

I oktober blev FHIR-standarderne Advis om sygehusophold (Engelsk: HospitalNotification) og Kvittering (Engelsk: Acknowledgement) publiceret i nye versioner. Nu er FHIR-standarden Korrespondancemeddelelsen (Engelsk: CareCommunication) også publiceret i version 2.0.0.  

 

Formålet med korrespondancemeddelelsen er at understøtte den digitale kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter, og anvendes til sikker elektronisk kommunikation af personhenførbare oplysninger. Meddelelsen anvendes typisk til ad hoc-kommunikation.

Korrespondancemeddelelsen giver bl.a. mulighed for at vedhæfte og udveksle filer, understøtte automatisk fordeling ved modtagelse via brug af fælles nationale kategorier, formatere meddelelsesteksten, tydeliggøre afsender af korrespondancemeddelelsen med påkrævet signatur såvel som andet funktionalitet. 

Dokumentationen for korrespondancemeddelelsen er siden lanceringen af version 1.0.0 i 2021 yderligere kvalitetssikret, hvilket blandt andet har medført tydeliggørelse af krav, øget dokumentation samt udstilling af flere testeksempler for standarden. Samlet har dette resulteret i et versionsløft fra version 1.0.0 til version 2.0.0. Version 2.0.0 er stabil, og vil være den version, som systemerne testes op imod forud for idriftsættelse af Korrespondancemeddelelsen. 

Dokumentationen for Korrespondancemeddelelsen består af 3 dele: 

  1.  Implementation Guide, som indeholder de tekniske specifikationer
  2. GitHub Pages for standarden 
  3. GitHub Pages for Governance 

GitHub Pages er en del af det nye dokumentationsunivers for MedComs FHIR-standarder, hvor det er muligt bl.a. at finde sundhedsfaglige retningslinjer for anvendelse, use cases og meget mere. Testeksempler og testprotokoller publiceres primo 2023.

Hele FHIR-dokumentationsuniverset findes her

Vi arbejder hele tiden på at forbedre FHIR-dokumentationsuniverset. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag, så kontakt fhir@medcom.dk.