Opdateret 23. marts 2022

Nyhedsbrev - 28. februar 2022

I dette nyhedsbrev kan du finde de fulde resultater af it-leverandørernes analyse af økonomi, omkostningsdrivere og timing vedr. modernisering af MedComs meddelelser, idet Deloitte-rapporten nu er offentliggjort.

Derudover kan du også læse mere om revideringen af FHIR-standarderne og betydningen heraf. Dette er til dig, der har særlig teknisk FHIR-forståelse og/eller -interesse. 

Rigtig god læselyst!
 

Deloitte-rapport offentliggjort


I nyhedsbrevet fra 11. februar præsenterede vi resultaterne af it-leverandørernes analyse af økonomi, omkostningsdrivere og timing vedr. modernisering af MedComs meddelelser. Nu er rapporten blevet frigivet og offentliggjort. I rapporten kan du læse om analysens metode og fremgangsmåde samt se de forskellige scenarier for modernisering. Samtidig giver rapporten også anbefalinger om det videre forløb. 

Du finder rapporten lige her
 

Revidering af FHIR-standarder

MedComs første FHIR-standarder (korrespondance og sygehusadvis) blev oprindeligt frigivet i februar 2021, med henblik på begyndende implementering i 2022. Arbejdet blev imidlertid udsat på grund af den første it-leverandørs prissætning af udviklingsopgaven af de moderniserede standarder, der markant oversteg det forventede prisniveau. Dette førte til beslutning i Den nationale bestyrelse for sundheds-it om igangsætning af en analyse af økonomi, omkostningsdrivere og timing vedr. modernisering af MedComs meddelelser. 

MedCom har set ventetiden som en mulighed for at revidere FHIR-standarderne. Dette arbejde begyndte i efteråret og har vist sig mere omfattende end som så. Motivationen bag denne revision er:

1) at få rettet op på de fejl, der er fundet i den eksisterende Implementation Guide (IG), således de er klar til der er lagt en fælles strategi for meddelelseskommunikationen, og
2) at IG - og dermed standarderne - er mere overskuelige for udviklere og beslutningstagere

Revisionen har bl.a. medført, at den 
eksisterende IG er blevet delt op, således vi har en IG for MedComCore, MedComMessaging, MedComHospitalNotification (på dansk: sygehusadvis), MedComCareCommunication (på dansk: korrespondancemeddelelse) og MedComAcknowledgement (på dansk: kvittering). En af fordelene ved dette er, at når versionen i en standard løftes, vil det ikke have indflydelse på de øvrige standarder. Desuden har vi øget mængden af dokumentation i IG’erne og vi kommer til at oprette en terminologiserver, der skal holde de dynamiske CodeSystems og ValueSets.

Gældende for de fem nye IG’er er, at de bliver udgivet som version 2.0.0 (jf. 
semantisk versionering). Der vil også forekomme ændring i kardinaliteter samt en ensretning i brugen af MustSuppport og IsSummary. To profiler bliver tilføjet til MedComCore-IG’en. Dette inkluderer MedComCorePractitioner (som nedarver fra DkCorePractitioner, som er udarbejdet af HL7 Danmark) og MedComCorePractitionerRole.

Vi medgiver, at det lyder som noget af en mundfuld, men opsplitningen af IG’erne medfører blot, at udviklere skal ændre referencen, i form af en officiel URL, til IG’erne samt implementere de ændringer der er tilføjet i hver af IG’erne. Afslutningsvist vil vi gerne gøre opmærksom på, at IG’erne endnu ikke er endeligt udgivet endnu. Vi kommer naturligvis med en nyhed når dette er på plads.