Opdateret 20. oktober 2022

Nyhedsbrev - 29. november 2021

I dette nyhedsbrev vil du blive klogere på FHIR, HL7 og samarbejdet omkring FHIR i Danmark, herunder den danske HL7 affiliate. Vi har derfor - for overblikkets skyld - vedlagt et FHIR-diagram, som du kan se nedenunder. 

Rigtig god læselyst! 
 

Samarbejdet om FHIR 

Hvis du har fulgt med i de foregående nyhedsbreve, så har du højst sandsynligt hørt om FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) eller set de brændende flammer 🔥

Men hvad er FHIR?
FHIR er en standard til datadeling og dataudveksling af sundhedsdata, der er udformet af HL7 International. FHIR er baseret på byggeblokke, de såkaldte ressourcer, der hver beskriver et afgrænset område inden for sundhedsinformatik, eksempelvis en ’Patient’ eller en ’Observation’, som hver indeholder strukturerede data.

Ud over at FHIR er en åben og veldokumenteret standard, er en af fordelene også, at der er et stort community bag, hvor man hjælper hinanden med spørgsmål, deler erfaringer og finder fælles løsninger. Det gør også at langt de fleste, der anvender FHIR, glædeligt deler deres implementeringer med omverdenen.

Det paradoksale ved FHIR er, at ressourcerne er meget fleksible og dermed kan tilpasses til forskellige brugsscenarier, men denne fleksibilitet kan i høj grad medføre, at ressourcerne bliver profileret vidt forskelligt. Netop derfor er det vigtigt at opstille nogle retningslinjer for, hvordan disse profiler ser ud for at sikre maksimal ensartethed. Med øget ensartethed i data kan vi øge genanvendelsen af data til fx kvalitetssikring eller ”machine learning” og på den måde kan det være til gavn for os alle.

FHIR i Danmark
I Danmark har vi en HL7 afilliate kaldet HL7 Danmark, hvor FHIR Special Interest Group (SIG) er en undergruppe med særlige interesse i FHIR-profilering. FHIR SIG har påtaget sig opgaven at opstille retningslinjer for, hvordan vi i en dansk kontekst beskriver fx en patient. Et eksempel kan være, at for at beskrive en patient skal der som minimum være et for- og efternavn, samt en identifikator typisk i form af et CPR-nummer. Dog kan det også inkludere informationer om fx adresse, kontaktinformationer og praktiserende læge; dette afhænger dog af konteksten.

FHIR SIG udformer det der kaldes for ”DKCore”-profiler, altså FHIR-ressourcer tilpasset en dansk kontekst og som beskriver disse igennem ”Implementation Guides”. Disse DKCore-profiler bliver godkendt af HL7 Danmark, og det er målet at få optaget DKCore-profilerne i sundhedsdatastyrelsens standardkatalog via det rådgivende udvalg for standarder og arkitekturer (RUSA).

Når vi har disse nationalt godkendte DKCore-profiler, kan alle interesserede anvende dem og hvis anvendelsen overholder DKCore-profilerne, kan vi potentielt dele og forstå strukturerede informationer om patientforløb på tværs af forskellige projekter og sektorer.

DKCore Patient-profilen har hidtil været den eneste profil, der er godkendt af HL7 Danmark. Men i denne tid arbejder vi på at få godkendt DKCore Organization og DKCore Practitioner, som bliver udgivet i den kommende version. Dernæst fortsætter profileringsarbejdet af øvrige FHIR-ressourcer, der er relevante i en bred dansk kontekst eller som anvendes i flere projekter.

FHIR og MedCom
I FHIR SIG sidder personer fra offentlige institutioner såsom MedCom, Sundhedsdatastyrelsen, Kommunernes Landsforening og regionerne, personer fra IT-virksomheder såsom Trifork, Systematic, Cambio, Dedalus, Mjølner og CapGemini, samt personer fra private konsulentvirksomheder som Rosenbeck Informatics og SundIT. Fælles for alle, er at vi kan se fordelene i anvendelsen af FHIR i det danske sundhedsvæsen og at vi ”brænder” for, at FHIR skal anvendes på en standardiseret måde. 

Når vi i MedCom beskriver fx en patient i vores meddelelseskommunikation – både i sygehusadvis og korrespondancemeddelelser - nedarver vi fra DKCore Patient og overholder naturligvis de opstillede regler. På den måde støtter vi både op om HL7 Danmarks og FHIR SIG’ens arbejde, og hjælper med at udbrede anvendelsen af DKCore-profiler, så vi understøtter deling af information på tværs af sektorer og projekter i det danske sundhedsværen.

Et konkret FHIR-projekt: FFB-Indberetning
I forbindelse med indberetning af Fælles Faglige Begreber på socialområdet (FFB) arbejder MedCom, i samarbejde med KL og Mjølner, med at udarbejde en specifikation af indberetningen og en godkendelsesproces for de indberettende it-leverandører. Indberetningen baseres på HL7 FHIR-standarden og specifikationen laves derfor som en HL7 FHIR Implementation Guide, som indeholder en formel definition af reglerne for en indberetning, også kaldet en profilering.

Godkendelsesprocessen baseres på en veldefineret case med en sekvens af registreringer som skal indberettes, og MedCom definerer herunder den test som leverandørerne skal gennemgå for at få deres indberetning godkendt. Testen laves i værktøjet TouchStone, og verificerer dels at hver enkelt indberetning overholder profileringen og dels at sekvensen af indberetninger for casen er korrekt.

Testen gennemføres ved at udføre registreringerne i it-leverandørens system og efter hvert trin fremprovokere en indberetning til testværktøjet. It-leverandøren kan således også selv udføre testen, hvormed det efterfølgende kun er en formssag at få godkendt indberetningen.