Opdateret 22. februar 2018

Personal Health Monitoring Report (PHMR)

Den nuværende KIH-database med tilhørende KIH-service er baseret på OIO-XML i henhold til NSI's gældende krav og anbefalinger. For at fremtidssikre KIH-infrastrukturen i forhold til NSI's referencearkitektur for opsamling af data i borgerens eget hjem, har MedComs styregruppe besluttet at iværksætte:

  • En dansk profilering af PHMR/HL7-snitfladen
  • Implementering af PHMR/HL7-snitfladen i KIH-databasen
  • Klargøring af KIH-databasen til at kunne levere data i en IHE/XDS-arkitektur

MedCom er tovholder på dette arbejde. Den tekniske del af projektet kan følges på denne side. Oplysningerne opdateres løbende, efterhånden som de færdiggøres.

Baggrundsmateriale, præliminær dokumentation, testeksempler, skemaer og stylesheet kan findes her.

MedComs testcenter udstiller en PHMR-Validator.