Opdateret 10. juni 2020

Webservice

Test og godkendelse af DGWS sker i regi af Sundhedsdatastyrelsen.

Teknisk dokumentationen for DGWS vedligeholdes af MedCom.

Har man behov for test af selve meddelelsen og dens indhold kan man rette henvendelse til MedCom.