Opdateret 26. juni 2017

Webservices

Herunder vil man kunne finde selve grundstandarden for webservicekald, som er baseret på Den gode WebService. Den gode WebService vedligeholdes og udvikles af Sundhedsdatastyrelsen. MedCom har udarbejdet dokumentationen.

De standarder som er udarbejdet vil løbende blive suppleret med nye og den tilhørende dokumentation vil kunne findes på denne side.

Der udarbejdes test- og hjælpeværktøjer til webservicestandarderne på klientsiden. Kontakt MedCom for yderligere information.