Opdateret 29. januar 2018

Den gode Børnedatabaseindberetning

Download Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis

Download Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedspleje

Link til WSDL og schemaer