Opdateret 29. januar 2018

Den gode NPN-service

Ønsket er at etablere et landsdækkende unikt nummersystem til mærkning af alle laboratorieprøver hos prøvetageren, så alle laboratorier kan anvende det direkte, uden at der er behov for ommærkning – også når prøverne sendes videre til et servicelaboratorium. Hvert enkelt glas / prøvebeholder skal have et unikt prøvenummer, så der ikke forekommer dubletter.

Den Gode NationalePrøveNummer service (NPN) giver laboratorier mulighed for at benytte prøvenumre der er unikke på nationalt niveau.
For at overholde kravet om unikhed, stilles denne centrale nummer tildelings service til rådighed. Laboratoriesystemet kan med denne service rekvirere en nummerserie af valgt størrelse. Frigive en nummerserie, hvis numrene ikke skulle være brugt eller rekvireret ved en fejl. Søge på et givet nummer, for at se hvad nummerservicen har registret omkring dette.
Webservicen giver laboratoriesystemerne mulighed for at integrere rekvireringen af nye numre, så brugeren ikke skal spekulere over dette.

Servicen udstilles som webservice der overholder Den Gode Webservice version 1.0.1.

Den gode NationalePøveNummer service dokumentation kan downloades her.

Link til WSDL og schema

Link til Nummergeneratoren : se nedenstående guides

Guide/manual for systemleverandører

Guide/manual for laboratorier