Opdateret 29. januar 2018

Den gode webservice

På meddelelsesområdet har MedCom hidtil arbejdet med EDIFACT- og XML-standarder og VANS-baserede kommunikationsløsninger.

Som følge af den teknologiske udvikling forventes det imidlertid, at fremtidens kommunikation i høj grad vil ske ved brug af "web-services" i en såkaldt Service Orienteret IT-Arkitektur.

Af denne grund har MedCom udviklet et forslag til en fælles web-servicekuvert ("Den gode web-service") til brug for kommunikation mellem parterne i den danske sundhedssektor.

Kuverten skal gøre det muligt at kunne kommunikere web-services "fra alle til alle" på samme måde, som dette er muligt med MedComs meddelelser.

Den gode WebService version 1.0 kan downloades her.

BILAG - Den gode WebService version 1.0 kan downloades her.

Den gode WebService version 1.0.1 kan downloades her. (Gældende standard, Sundhedsdatastyrelsens beslutning)

Den gode WebService version 1.1 kan downloades her.

BILAG - Den gode WebService version 1.1 kan downloades her.