Opdateret 27. januar 2022

Den gode webservice

"Den gode web-service" (DGWS) er udviklet af MedCom for Sundhedsdatastyrelsen i en Service Orienteret IT-Arkitektur opsætning.

DGWS er en fælles web-servicekuvert til brug for kommunikation mellem parterne i den danske sundhedssektor, og som gør det muligt at kommunikere web-services "fra alle til alle" på samme måde, som dette er muligt med MedComs meddelelser.

DGWS anvendes ved alle opslag på National Service Platform, NSP

MedComs svn-repository er stillet til rådighed for Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med DGWS, men Sundhedsdatastyrelsen har selv ansvaret for support af DGWS.

Kontakt supporten 

Gældende standard 

Den gode WebService version 1.0.1 (pdf)

Denne bygger på: Den gode WebService version 1.0 (pdf)

BILAG - Den gode WebService version 1.0 (pdf) 

BILAG - Den gode WebService version 1.0.1 (pdf)