Opdateret 14. januar 2019

KKA opslag, sundhed.dk

De klinisk biokemiske laboratorier i Danmark udstiller deres laboratoriesvar som en webservice.

Denne nås normalt igennem sundhed.dk men kan også tilgås direkte.
Der findes i dag 2 forskellige måder at gøre det på:

MedComs autoriserede måde som baseres på XRPT01 standarden og den hidtil anvendte KPLL standard.

Opslag af laboratoriesvar på sundhed.dk er hidtil baseret på KPLL standarden, men vil fra 2. kvartal 2009 udelukkende være baseret på MedComs XRPT01 standard.

Det gode KKA opslag dokumentation findes her. Ny version pr. 8.12.2010, hvor det nu er muligt at søge på resultater af en given analysetype.

Link til WSDL