Opdateret 5. januar 2018

Antal sendte meddelelser skematisk

Skematiske opdelinger af de forskellige meddelelsestyper i de enkelte regioner.

Antallet af EDI-/XML-meddelelserne optælles månedligt af VANS-leverandørerne KMD, TrueCommerce og DXC.

Download samlet statistik i Excel her.

Sygehuse afsender antal meddelelser:

Dec. 2017 Udskr.epikr. Amb.epikr. Skadest.epikr. Billeddiagn.epikr. Lab.svar Mikrob.svar Pat.svar Korresp.brev Bookingsvar Sgh.henv. Udskr.rapp. Plejeforl.pl.
Hovedstaden 33215 91881 50151 25136 227108 80845 11890 15398 74564 8057 3686 7768
Midtjylland 25365 121606 11085 33501 208221 28263 4986 26563 70725 6377 4888 6161
Nordjylland 8745 68573 7297 12307 146270 12405 2253 29183 14631 4076 1312 4281
Sjælland 12000 18174 12236 17514 76722 19141 2410 5291 46595 4942 1958 3450
Syddanmark 22019 179583 1045 27163 197267 26889 5657 24421 58145 3960 3205 6163
I alt 101344 479817 81814 115621 855588 167543 27196 100856 264660 27412 15049 27823


Læger afsender antal meddelelser:

Dec. 2017 Korresp.brev Sgh.henv. Billeddiagn.henv. Lægeafregn. Binær dok.transp.
Hovedstaden 45230 23495 12416 2886 6862
Midtjylland 43239 26533 16050 1840 4432
Nordjylland 17934 11260 7483 794 1776
Sjælland 20021 13330 11339 1204 2362
Syddanmark 41237 26828 14822 1239 4466
I alt 167661 101446 62110 7963 19898


Speciallæger afsender antal meddelelser:

Dec. 2017 Korresp.brev Sgh.henv. Billeddiagn.henv. Speciall.afregn. Binær dok.transp.
Hovedstaden 3972 6060 2734 504 1520
Midtjylland 3117 3037 1135 180 471
Nordjylland 859 1416 447 69 233
Sjælland 2109 2377 1096 147 801
Syddanmark 3325 3130 1263 167 164
I alt 13382 16020 6675 1067 3189


Fysioterapeuter afsender antal meddelelser:
 

Dec. 2017 Korresp.brev Fys.henv. Fys.epikr. Fys.afregn.
Hovedstaden 3016 11827 2360 654
Midtjylland 3710 10522 2286 673
Nordjylland 1558 4810 1495 177
Sjælland 1647 6482 861 466
Syddanmark 2658 9036 1870 595
I alt 12589 42677 8872 2565


Kiropraktorer afsender antal meddelelser:
 

Dec. 2017 Korresp.brev Speciall.henv. Speciall.epikr. Kiroprakt.afr.
Hovedstaden 135 66 57 130
Midtjylland 227 36 24 103
Nordjylland 27 14 0 34
Sjælland 163 21 6 66
Syddanmark 439 88 84 119
I alt 991 225 171 452


Psykologer afsender antal meddelelser:

Dec. 2017 Korresp.brev Psyk.henv. Psyk.epikr. Psyk.afr.
Hovedstaden 472 1558 744 296
Midtjylland 377 1168 361 229
Nordjylland 125 707 113 77
Sjælland 265 841 236 130
Syddanmark 264 1148 248 188
I alt 1503 5422 1702 920