Opdateret 14. januar 2019

DDV

DDV i almen praksis
I henhold til bekendtgørelse vedr. registrering af medicin og vacciner, er alle læger pr. 15. november 2015 forpligtet til at registrere samtlige vaccinationer elektronisk via Det danske vaccinationsregister, DDV.

Der monitoreres på alment praktiserende lægers anvendelse af DDV samt borgeres opslag og registrering af tidligere vaccinationer.

Statistikken opgøres pr. måned.

I statistikken kan følgende grafer aflæses:

  • Antal alm. læger, som har anvendt DDV. Der er pr. 1. august 2018 i alt 1790 ydere.
  • Antal alm. læger i %, som har anvendt DDV
  • Antal alm. læger, der har været aktive på DDV i indeværende måned
  • Antal alm. læger i %, der har været aktive på DDV i indeværende måned
  • Antal oprettede enkelte vaccinationer og anbefalede vaccinationer opgjort i tusinder
  • Antal borgeropslag og forældreopslag
  • Antal borgeroprettede tidligere vaccinationer opgjort i tusinder


Hent statistikken her: https://medcom.medware.dk/exports/ddv.pdf