Opdateret 30. juni 2016

DDV

DDV i almen praksis
I henhold til bekendtgørelse vedr. registrering af medicin og vacciner, er alle læger pr. 15. november 2015 forpligtet til at registrere samtlige vaccinationer elektronisk via Det danske vaccinationsregister, DDV.

Der monitoreres i første omgang på alment praktiserende lægers anvendelse af DDV samt borgeres opslag og registrering af tidligere vaccinationer.

Statistikken opgøres p.t. ugentligt, men vil på sigt komme månedligt.

I statistikken kan følgende grafer aflæses:

  • Antal alm. læger, som har anvendt DDV. Der er pr. 1. februar i alt 1875 ydere.
  • Antal alm. læger i %, som har anvendt DDV
  • Antal alm. læger, der har været aktive på DDV i indeværende uge
  • Antal alm. læger i %, der har været aktive på DDV i indeværende uge
  • Antal oprettede enkelte vaccinationer og anbefalede vaccinationer opgjort i tusinder
  • Antal borgeropslag og forældreopslag
  • Antal borgeroprettede tidligere vaccinationer opgjort i tusinder


Hent statistikken her: https://medcom.medware.dk/exports/ddv.pdf