Opdateret 24. juni 2021

FNUX

FNUX-standard, Fælles National Udvekslingsformat  i XML, anvendes af lægesystemer til udveksling af journaler i struktureret format ved lægeskift og klinikophør.

Lægesystemer, der kan FNUX-formatet er p.t.: NOVAX, XMO, MultiMed web/WebPraxis, WinPLC, Ganglion, EGClinea, MyClinic og ClinicCare. MedWin kan endnu ikke FNUX-formatet, men anvender PLO-formatet.

Nedenstående tabel angiver antallet af tilmeldte klinikker for hvert lægesystem: 

System Antal Tilmeldt %
WinPLC 233 233 100
EG Clinea 432 426 98
XMO 780 763 97
NOVAX 213 205 96
MyClinic 23 20 86
MultiMed 34 24 70
MedWin 21 10 47
Ganglion 95 2 2
ClinicCare 9 0 0
I alt 1840 1683 91

Antallet af tilmeldte klinikker for hvert lægesystem.

Nedenstående tabel viser det samlede antal afsendte journaler med henholdsvis FNUX og PLO-format.

Anvendelsen af FNUX september 2019.png

Samlet antal afsendte journaler med henholdsvis FNUX og PLO-format.

Den blå linje viser det samlede antal afsendte journaler, over tid, for lægesystemer, der anvender FNUX. Den røde linje viser det samlede antal afsendte journaler for lægesystemer, der anvender det gamle PLO-format. P.t. indgår ikke statistik fra Ganglion-brugernes anvendelse.