Opdateret 4. juli 2017

KIH-databasestatistik

KIH-databasen er udviklet i forbindelse med KIH-projektet med henblik på lagring af hjemmemonitoreringsdata og som et led i skabelsen af den nationale infrastruktur for hjemmemonitorering. De parter, som i første omgang har overført data til KIH-databasen, er de deltagende regioner i KIH-projektet, Region Hovedstaden og Region Midtjylland, samt Region Nordjylland i forbindelse med TeleCare Nord-projektet.

Efterhånden som flere parter sender data til KIH-databasen, vil statistikudtrækkene blive opdateret.

Se statistik her.