Opdateret 18. maj 2022

KontaktLæge

Nedenstående diagram viser antal videokonsultationer pr. uge i de kommuner, som har gennemført mere end to videokonsultationer i perioden 1. december 2020 – 30. april 2022 (Kilde PLSP).

 

Diagram


Nedenstående tabel viser antal kommuner og lægepraksis, som har anvendt KontaktLæge app'en mere end 2 gange fordelt pr. region i perioden 1. december 2020 – 30. april 2022. Derudover vises de kommuner, som har anvendt KontaktLæge app’en 1-2 gange (test).

Skema