Opdateret 14. januar 2019

LÆ-blanket

LÆ-statistik med kurver november 2018.png

 

 

LÆ-statistik landkort november 2018.png