Opdateret 12. december 2019

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis

Udbredelse og brug af WebPatient

Siden juni 2016 har alle brugere af laboratorierekvireringssystemet WebReq i almen praksis haft fri adgang og uden administrativ tilmelding til at anvende og bestille elektronisk patientrapporterede oplysninger (PRO) fra patienter.

Der monitoreres på udbredelse i almen praksis samt alment praktiserende lægers og borgeres brug og anvendelse af WebPatient.

Statistikken opgøres månedligt.

I statistikken kan følgende grafer og tabel aflæses:

  • Udbredelsesgraf af WebPatient i % og tal for almen praksis
  • Antal af bestilte skemaer i WebPatient i almen praksis pr. måned
  • Fordeling af bestilte skemaer på WebPatient i almen praksis i seneste måned
  • Hændelser pr. skema seneste måned

Hent seneste månedsstatistik (pdf) her.

Læs mere om PRO i almen praksis.