Opdateret 4. marts 2019

Psykiatri- og socialområdet

Statistik over anvendelsen af hjemmepleje-sygehusstandarder i psykiatrien.

Her kan du se samlet statistik 1 år tilbage.