Opdateret 26. april 2019

Psykiatri- og socialområdet

Der er lavet statistikker med det formål at kunne følge brugen af digital kommunikation indenfor psykiatri- og socialområdet. Generelt er digital kommunikation indenfor psykiatrien og socialområdet stadig i opstartsfasen, hvilket statistikkerne også bærer præg af. I takt med udviklingen, forventes det, at statistikkerne får mere indhold.

Statistik over anvendelsen af hjemmepleje-sygehusstandarder i psykiatrien.
Her kan du se samlet statistik 1 år tilbage.

Statistik over afsendte og modtagne korrespondancemeddelelser mellem regioner (opgjort på somatik og psykiatri) og socialområdet i kommuner.
Her kan du se statistikken, som er opgjort for 2 år ad gangen på regionsbasis.

Statistik over afsendte og modtagne korrespondancemeddelelser mellem kommuners socialområder og henholdsvis: lægepraksis, apoteker, hospitalsafdelinger, private hospitalsafdelinger, speciallæger og kommuner.
Her kan du se statistikken, som er opgjort på månedsbasis.

Statistik over afsendte og modtagne korrespondancemeddelelser mellem regionale bosteders socialområde og henholdsvis: lægepraksis, apoteker, hospitalsafdelinger, private hospitalsafdelinger, speciallæger og kommuner.
Her kan du se statistikken, som er opgjort på månedsbasis.

Statistik over afsendte og modtagne meddelelser mellem kommuners socialområder og henholdsvis: lægepraksis, apoteker, hospitalsafdelinger, private hospitalsafdelinger, speciallæger og kommuner. I denne statistik indgår samtlige MedCom-meddelelser (også korrespondancemeddelelsen), og de vil fremgå af rapporten, hvis de bliver udvekslet.  
Her kan du se statistikken, som er opgjort på månedsbasis.