Opdateret 14. november 2017

SDN-trafikstatistik

Hver dag opgøres den trafik, der passerer sundhedsdatanettets knudepunkt. Oplysningerne offentliggøres for brugere af SDN på http://trafikinfo.sdnprov.netic.dk 


Login og password udleveres ved henvendelse til Peder Illum på mobil 2926 3654 eller pi@medcom.dk

Månedsstatistik 

SDN-trafikstatistik februar 2018.png
SDN- og VDX-statistik februar 2018.png