Opdateret 30. december 2020

Telemedicinsk sårvurdering

Siden opdateres ikke.

Region Nordjylland har siden 1. september 2017 varetaget den fællesoffentlige systemforvaltning af sårjournalen. Se mere på https://rn.dk/da/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/National-og-Tvaersektoriel-IT/Telemedicinsk-Saarvurdering.

I decket nedenfor kan du finde statistik over brugen af telemedicinsk sårvurdering frem til udgangen af 2017. Monitoreringen er sket op mod måltal aftalt mellem parterne bag udbredelse af telemedicinsk sårvurdering (regeringen, KL og Danske Regioner).