Opdateret 14. januar 2019

Trafiktal praktiserende læger

Årlige trafiktal på kommunikation med MedCom-standarder for EDI-/XML-meddelelser mv., der sendes fra praktiserende læger til øvrige samarbejdspartnere.

Desuden trafiktal på de meddelelser mv., der modtages hos praktiserende læger fra deres samarbejdspartnere.

Tallene er opgjort år 2005, 2010 og 2015.

Bemærk, der er ikke indregnet kvitteringer!

Overordnede trafiktal
    2005 2010 2015
  Antal standarder, EDI/XML 21 22 25
Antal standarder, Webservice/online-kald 1 2 6
  Standarder - LÆ-blanketter 0 6 6
TOTAL Antal MedCom-EDI-/XML-transaktioner med praktiserende læger, Sendt FRA læger         14.529.672        27.662.340        43.729.920
Antal MedCom-EDI-/XML- transaktioner med praktiserende læger, Modtaget TIL læger         10.763.640        15.036.948        22.830.732
Afsendte meddelelser fra læger 
PRE01 Recepter 13.345.200 17.436.132 8.292
  FMK-recepter (OBS - 1 ordination pr. recept) 0 0 25.903.788
  I alt RECEPTER 13.345.200 17.436.132 25.912.080
         
REQ01 WebReq-labrekv. 58.332 5.065.776 7.843.272
REQ03 Patologirekv. 75.624 655.392 758.232
  I alt LABREKVISITIONER 133.956 5.721.168 8.601.504
         
REF01 Sygehushenvisninger 399.552 984.576 2.712.444
REF02 Røntgenhenvisninger 271.620 534.564 1.125.648
REF06 Speciallægehenvisninger 155.568 1.584.960 1.608.360
REF07 Fysioterapihenvisninger 72 484.764 765.378
REF08 Fodterapihenvisninger 0 0 61.434
REF10 Psykologhenvisninger 0 61.572 136.464
  I alt HENVISNINGER 826.812 3.650.436 6.409.728
         
RUC01 Sygesikringsafregning 85.932 106.980 99.312
BIN01 PLO-formatjournal 0 238.680 24.228
BIN01 FNUX-filer ej 2015-, men 2016-tal 0 0 292.812
DIS91 Korrespondancemeddelelse 137.772 501.888 2.022.276
         
LÆ-SEND LÆ-Blanketter 0 7.056 367.980
         
Modtagne meddelelser 
PRE60 Receptfornyelser fra kommuner 0 407.340 1.236.204
         
DIS01 Epikriser fra sygehuse                         1.206.972                       1.798.632                      1.988.076
DIS02 Ambulantepikriser fra sygehuse                         2.521.560                       4.170.276                      7.376.424
DIS03 Skadestueepikriser                             617.568                           736.392                      1.222.764
DIS05 Røntgenepikriser                            675.804                       1.230.276                      1.727.112
DIS06 Lægevagtsepikriser                         4.063.692                       2.865.132                      2.708.400
DIS07 (Special)lægeepikriser                         1.008.336                       1.821.384                      2.307.492
DIS08 Fysioterapiepikriser                               53.436                             96.324                          107.256
DIS09 Kiropraktorepikrise 0 0 276
DIS10 Psykologepikrise 0 10128 25440
DIS13 Bookingsvar                            515.316                       1.236.036                      1.920.204
DIS91 Korrespondancemedd.                            100.956                           624.348                      1.691.184
  I alt EPIKRISER MV                      10.763.640                     14.588.928                    21.074.628
         
LÆ-Blanketter                                        -                               40.680                          519.900
         
RPT01 Biokemisvar                         5.826.912                     11.950.692                    13.048.488
RPT02 Mikrobiologisvar                            902.964                       1.554.732                      2.020.524
RPT03/04 Patologisvar                            537.768                           664.320                          646.736
  I alt LABSVAR                         7.267.644                     14.169.744                    15.715.748

Tallene er baseret på antal i marts måned de pågældende år og herefter fremskrevet til hele året.