Opdateret 3. april 2017

Videotolkning

Se videotolkestatistik fra sygehusene her

Tal fra og med 3. kvartal 2014 er behæftet med usikkerhed pga. ændret opgørelsesmetode.


Se videotolkestatistik fra almen praksis her