Opdateret 5. august 2021

Videotolkning

Der udarbejdes hvert kvartal statistik over gennemførte videotolkninger på henholdsvis sygehuse og i almen lægepraksis i hver region, fordelt pr. måned.

Tallene fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland er oplyst af Tolkdanmark. Region Syddanmark har selv oplyst tallene.

Videotolkninger - sygehuse 2020-2021.png

(Illustration af antal videotolkninger på sygehuse opgjort pr. måned i periode fra juli 2020 – juni 2021)
Der er i alt gennemført 38.629 videotolkninger på sygehusene det seneste år.

 

 

Videotolkninger - Almen lægepraksis 2020-2021.png

(Illustration af antal videotolkninger i lægepraksis opgjort pr. måned fra juli 2020 – juni 2021)
Der er i alt gennemført 8.083 videotolkninger i almen lægepraksis i 2020