Opdateret 11. juni 2019

Drift og driftstatus

KIH – drift og servicemål

Servicemål
Servicemål for KIH-databasen er 99,6 % oppetid i driftstiden – dvs. dagtid hverdage kl. 8.00 – 15.30. 

Driftsrapporter
Region Nordjylland udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus og monitorering
Via følgende link har du mulighed for at se månedlige opgørelser på drift og statistik 

Servicevinduer
Servicevinduer gennemføres ordinært hver 2. onsdag i hver måned fra kl. 00.00 – 05.00.

Support
Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.

Monitorering af anvendelse
Du kan følge anvendelsen af KIH-databasen via følgende link.

Her kan du finde opgørelser for antal CPR-forskellige patienter samt antal enkeltmålinger pr. måned.