Opdateret 2. november 2021

Drift og driftstatus

Servicemål

Servicemål for KIH er 99,6 % oppetid i driftstiden – dvs. dagtid hverdage kl. 8.00 – 15.30.  

Servicemål for reaktionstider inden for normal arbejdstid: 

  • P1-sager: 3 timer
  • P2-sager: 8 timer
  • P3- og P4-sager: 5 døgn eller efter aftale

Driftsrapporter

Region Nordjylland udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus og monitorering

Via følgende link har du mulighed for at se månedlige månedlige opgørelser på drift og statistik for KIH 

Servicevinduer

Servicevinduer gennemføres ordinært hver 2. onsdag i hver måned fra kl. 00.00 – 05.00.

Support

Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.

Monitorering af anvendelse

Her kan du følge anvendelsen af KIH.

Her kan du finde opgørelser for antal CPR-forskellige patienter samt antal enkeltmålinger pr. måned.