Opdateret 17. november 2017

Drift

SDN - drift og servicemål

Servicemål
Servicemål for det centrale SDN er 99,9 % oppetid i driftstiden – dvs. 24/7 og alle dage mellem 00.00 og 24.00.

Driftsrapporter
Netic A/S udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus
Via følgende links har du mulighed for at følge driftsstatus på både det centrale SDN og på alle SDN-tilslutninger.

Servicevinduer
Ingen faste servicevinduer. Servicevinduer lægges normalt mellem 00.00 - 06.00 om natten. 

Varsling af og orientering om servicevinduer sker gennem driftsmeddelelser til tilsluttede parter. Dette sker normalt 1 - 3 dage før servicevinduet, afhængigt af vurderet behov for lokal planlægning.

Rutinemæssig sikkerhedspatchning af service VM'er afvikles som hovedregel første tirsdag i måneden fra kl. 07.00.

Support
Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.

Monitorering af anvendelse
Du kan følge anvendelsen af SDN via følgende link (http://medcom.dk/statistik/sdn-trafik).

Her kan du finde opgørelser for den trafik, der passerer SDN's knudepunkt (kræver login), oversigt over tilsluttede parter samt månedsstatistik.