Opdateret 25. januar 2019

Drift og driftsstatus

SDN - drift og servicemål

Servicemål
Servicemål for det centrale SDN er 99,9 % oppetid i driftstiden – dvs. 24/7 og alle dage mellem 00.00 og 24.00.

Driftsrapporter
Netic A/S udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus og monitorering
Via følgende links har du mulighed for at følge driftsstatus på både det centrale SDN (Smokeping) og på alle SDN-tilslutninger (Smokeping).

Via følgende link har du mulighed for at se månedlige opgørelser på drift og trafik 

Servicevinduer
Servicevinduer for normal changes afvikles som hovedregel 1. og 3. tirsdag i måneden mellem 21.00 – 03.00. Redundant udstyr opdateres dagen før i dagtimerne.

Servicevinduer for rutinemæssige standard changes afvikles som hovedregel 1. tirsdag i måneden og redundant udstyr 4. tirsdag i måneden – begge fra kl. 07.00.

Varsling af og orientering om servicevinduer sker gennem driftsmeddelelser til tilsluttede parter. Dette sker normalt 1 - 3 dage før servicevinduet, afhængigt af vurderet behov for lokal planlægning. Standard changes varsles dog ikke.

Support
Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.

Monitorering af anvendelse
Du kan følge anvendelsen af SDN via følgende link (http://medcom.dk/statistik/sdn-trafik).

Her kan du finde opgørelser for den trafik, der passerer SDN's knudepunkt (kræver login), oversigt over tilsluttede parter samt månedsstatistik.