Opdateret 9. marts 2022

Drift og driftsstatus

Servicemål

Servicemål for det centrale SDN er 99,9 % oppetid i driftstiden – dvs. 24/7 og alle dage mellem 00.00 og 24.00.

Servicemål for respons- og afhjælpningstider: 

  • P1- og P2-sager: Responstid er 30 minutter. Afhjælpningstid er 4 timer
  • P3-sager:  Responstid er 8 timer. Afhjælpningstid er 12 timer
  • P4-sager: Responstid er 24 timer. Afhjælpningstid er 48 timer

Driftsrapporter

Netic A/S udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus og monitorering

Via følgende links har du mulighed for at følge driftsstatus på alle SDN-tilslutninger (Smokeping). NB. Adgang til driftsstatus kræver, at du har adgang til Sundhedsdatanettet.

Via følgende link har du mulighed for at se månedlige ledelsesrapportering på drift og anvendelse / trafik

Servicevinduer

Servicevinduer for normal changes afvikles som hovedregel 1. og 3. tirsdag i måneden mellem 21.00 – 03.00. Redundant udstyr opdateres dagen før i dagtimerne.

Servicevinduer for rutinemæssige standard changes afvikles som hovedregel 1. tirsdag i måneden og redundant udstyr 4. tirsdag i måneden – begge fra kl. 07.00.

Varsling af og orientering om servicevinduer sker gennem driftsmeddelelser til tilsluttede parter. Dette sker normalt 1 - 3 dage før servicevinduet, afhængigt af vurderet behov for lokal planlægning. Standard changes varsles dog ikke.

Support

Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.