Opdateret 28. september 2020

Drift og driftsstatus

Servicemål

Servicemål for det centrale SDN er 99,9 % oppetid i driftstiden – dvs. 24/7 og alle dage mellem 00.00 og 24.00.

Servicemål for respons- og afhjælpningstider: 

  • P1- og P2-sager: Responstid er 30 minutter. Afhjælpningstid er 4 timer
  • P3-sager:  Responstid er 8 timer. Afhjælpningstid er 12 timer
  • P4-sager: Responstid er 24 timer. Afhjælpningstid er 48 timer

Driftsrapporter

Netic A/S udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus og monitorering

Via følgende links har du mulighed for at følge driftsstatus på både det centrale SDN (Smokeping) og på alle SDN-tilslutninger (Smokeping). NB. Adgang til driftstatus kræver at du har adgang til Sundhedsdatanettet.

Via følgende link har du mulighed for at se månedlige opgørelser på drift og trafik

Servicevinduer

Servicevinduer for normal changes afvikles som hovedregel 1. og 3. tirsdag i måneden mellem 21.00 – 03.00. Redundant udstyr opdateres dagen før i dagtimerne.

Servicevinduer for rutinemæssige standard changes afvikles som hovedregel 1. tirsdag i måneden og redundant udstyr 4. tirsdag i måneden – begge fra kl. 07.00.

Varsling af og orientering om servicevinduer sker gennem driftsmeddelelser til tilsluttede parter. Dette sker normalt 1 - 3 dage før servicevinduet, afhængigt af vurderet behov for lokal planlægning. Standard changes varsles dog ikke.

Support

Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.

Monitorering af anvendelse

Her kan du følge anvendelsen af SDN.

Her kan du finde opgørelser for den trafik, der passerer SDN's knudepunkt (kræver login), oversigt over tilsluttede parter samt månedsstatistik.