Opdateret 10. februar 2017

Kommunerne på SDN

MedComs styregruppe besluttede på mødet den 14. september 2006 at tilslutte samtlige kommuner til sundhedsdatanettet (SDN), med henvisning til kommunernes akutte behov for at tilgå DRG-oplysninger hos Sundhedsstyrelsen via SDN i forbindelse med strukturreformen. Det blev samtidig besluttet, at kommunernes tilslutning til og anvendelse af SDN finansieredes af MedCom i 2007, hvorefter finansieringen skulle overgå til kommunerne selv.

Herudover er det i aftale om kommunernes økonomi for 2015 besluttet, at kommunernes basisfinansiering af MedCom øges med 4 mio. kr. fra 2015 med henblik på at styrke MedComs implementerings- og standardiseringsarbejde. Der er endvidere enighed om, at hjemmemonitoreringsdatabasen og sårjournalen overgår til finansiering via sundhedsdatanettet i 2015. Udgiften hertil deles ligeligt mellem regioner og kommuner, og kommunernes betaling udgør 3,7 mio. kr. årligt.

Udover alle kommuners adgang til Sundhedsstyrelsens DRG-oplysninger, anvender nogle kommuner p.t. SDN i forbindelse med:

  • Modtagelse af fødselsanmeldelser fra sygehuse
  • Telealkoholbehandling pr. videokonference
  • Indberetning til børnedatabasen i Sundhedsstyrelsen
  • Opdatering af sundhed.dk (teamsite)
  • Udskrivningskonference pr. videokonference
  • Det fælles medicinkort FMK
  • Hjemmemonitoreringsdatabasen
  • Sårjournalen

Eventuelle spørgsmål rettes til direktør Lars Hulbæk.