Opdateret 25. januar 2019

Kommunerne på SDN

MedComs styregruppe besluttede på mødet den 14. september 2006 at tilslutte samtlige kommuner til sundhedsdatanettet (SDN), med henvisning til kommunernes akutte behov for at tilgå DRG-oplysninger hos Sundhedsstyrelsen via SDN i forbindelse med strukturreformen. Det blev samtidig besluttet, at kommunernes tilslutning til og anvendelse af SDN finansieredes af MedCom i 2007, hvorefter finansieringen skulle overgå til kommunerne selv. Jf. økonomiaftalen for 2018 mellem Regeringen og KL, indgår kommunernes medfinansiering af SDN fra og med 2018 i finansierings- og styringsmodellen for fællesoffentlige sundheds-it-infrastrukturer.