Opdateret 12. december 2019

SDN-brugergruppe

SDN-brugergruppen består af:

  • En repræsentant fra hver region
  • To kommunale repræsentanter
  • En repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen
  • En repræsentant fra sundhed.dk
  • En repræsentant fra PLO
  • En repræsentant fra lægesystemleverandørerne
  • En repræsentant fra sygehusleverandørerne
  • En repræsentant fra kommunale omsorgs- og sundhedssystemer 

Driftsleverandøren af SDN inviteres til at deltage i brugergruppens møder efter behov.

Formålet med SDN-brugergruppen er i praksis at fungere som repræsentant for forretningen i systemforvaltningen af SDN - herunder støttesystemer. Brugergruppen har til opgave at følge driften tæt og sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling - herunder rådgive forretningsstyregruppen (MedComs styregruppe) i forhold til at udøve hensigtsmæssig forvaltning af SDN.

Brugergruppen refererer til MedComs styregruppe og er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI). 

Kommissoriet for SDN-brugergruppen (pdf).

SDN-brugergruppens medlemmer

SDN-brugergruppens møder.