Opdateret 25. januar 2019

Startpakke

Hvis en organisation ønsker at anvende SDN er første skridt at tage kontakt til MedCom for en dialog om SDN.  

Nogle af de spørgsmål, som indledende kan drøftes er:

 • Hvad skal SDN anvendes til?
 • Hvilken teknisk forbindelse til SDN skal etableres? Læs om opkoblingsmuligheder her 
 • Eventuelle økonomiske afklaringer. Oplysninger om finansieringsmodel og priser for tilslutning til SDN findes her 
 • Næste skridt med bl.a. tilslutningsaftale

Kontaktinfo til MedCom fremgår nederst på siden.

Tilslutningsaftale om brug af SDN
Ved tilslutning til SDN skal indgås en tilslutningsaftale med MedCom:

 • Tilslutningsaftale til SDN som dataansvarlig findes her.
 • Tilslutningsaftale til SDN som databehandler på vegne af en/flere dataansvarlig(e) findes her.

Tilslutningsaftalen skal udfyldes, underskrives og fremsendes til MedCom.

Når tilslutningsaftalen er godkendt, sendes den til SDN-leverandøren. SDN-leverandøren tager herefter kontakt for den praktiske tilslutning.

Regioner, offentlige og private sygehuse, praksisydere under den offentlige sygesikring, kommuner, apoteker og private laboratorier er forhåndsgodkendte til opkobling på SDN. 

Udenlandske samarbejdspartnere skal godkendes i MedComs styregruppe inden tilslutning.

Kommuner, der gennemstilles til SDN af KMD, skal ikke indgå særskilt tilslutningsaftale med MedCom, da de er dækket af aftalen mellem KMD og MedCom.

Tilsvarende gælder for lægepraksis, der tilsluttes SDN via deres lægesystemleverandør.

SDN-aftalesystemet
Før en bruger af SDN kan anvende de tilgængelige tjenester på SDN, er det nødvendigt at indgå bilaterale aftaler med andre interessenter, som er tilsluttet SDN. De bilaterale aftaler fastlægger på IP-niveau, hvem der har lov til at opnå forbindelse med hinanden og med hvilket formål.

I praksis indgår netværksadministratorerne aftalerne via SDN-aftalesystemet, som

 • Er et katalog over tilsluttede organisationer og de services, de udbyder
 • Håndterer oprettelse af aftaler til services
 • Dokumenterer, hvilke organisationer der anvender disse services
 • Danner og provisionerer centralt konfigurerede Access Control Lister (ACL)

Aftalesystemet består af forskellige sektioner:

 • Aftalesystemets "forside" (https://aftalesystem.dk). Denne side er offentlig tilgængelig. Her findes bl.a. brugervejledninger, generel information om aftalesystemet og dokumentation
 • AftalePortal (https://portal.aftalesystem.dk): I denne sektion oprettes services, klienter og aftaler
 • AftaleJira (https://jira.aftalesystem.dk): Denne sektion anvendes til at godkende og forny aftaler

Nyttige oplysninger ved tilslutning til SDN
Anbefalinger om pakkestørrelse ved anvendelse af SDN kan downloades her.

Kontakt ved spørgsmål om tilmelding og finansieringsmodel
MedCom
Mail: sdn@medcom.dk
Telefon: (+45) 6543 2030