Opdateret 11. september 2020

Startpakke

Hvis en organisation ønsker at anvende SDN er første skridt at tage kontakt til MedCom for en dialog om SDN.  

Nogle af de spørgsmål, som indledende kan drøftes er:

Kontaktinfo til MedCom fremgår nederst på siden.

Tilslutningsaftale og Databehandleraftale

Ved tilslutning til SDN skal indgås både en tilslutningsaftale om brug af SDN samt en databehandleraftale: 

Databehandleraftalen findes i 2 versioner: 

 • Databehandleraftale, som indgås direkte mellem de Dataansvarlige og MedCom som Databehandler. Dvs. mellem f.eks. regioner, privathospitaler, kommuner og MedCom. Databehandleraftalen (pdf)    
 • Underdatabehandleraftale mellem Databehandlere og MedCom som Underdatabehandler. Dvs. mellem f.eks. lægesystemleverandører, tandlægesystemleverandører og MedCom. Underdatabehandleraftalen (pdf) 

For begge gælder, at der indgår to bilag: 

 • Bilag 1: Databehandlerinstruks: Denne ligger inkorporeret som bilag i Databehandleraftalen / Underdatabehandleraftalen 
 • Bilag 2: Underdatabehandler: Denne vil blive fremsendt særskilt ved indgåelse af aftalen 

Databehandleraftalen er udarbejdet ud fra en fællesoffentlige skabelon, som skal anvendes ved databehandleraftaler mellem parterne i sundhedsvæsenet, herunder MedCom. Skabelonen er forankret i den fællesoffentlige systemforvaltning af sundheds-it (FSI).

Databehandleraftalen og tilslutningsaftalen er godkendt i MedComs styregruppe.

Tilslutningsaftalen og Databehandleraftale / Underdatabehandleraftale skal udfyldes, underskrives og fremsendes til MedCom.

Når tilslutningsaftalen er godkendt, sendes den til SDN-leverandøren. SDN-leverandøren tager herefter kontakt for den praktiske tilslutning. 

Regioner, offentlige og private sygehuse, praksisydere under den offentlige sygesikring, kommuner, apoteker og private laboratorier er forhåndsgodkendte til opkobling på SDN. 

Udenlandske samarbejdspartnere skal godkendes i MedComs styregruppe inden tilslutning.

Kommuner, der gennemstilles til SDN af KMD, skal ikke indgå særskilt tilslutningsaftale med MedCom, da de er dækket af aftalen mellem KMD og MedCom.

Tilsvarende gælder for lægepraksis, der tilsluttes SDN via deres lægesystemleverandør.

Ved spørgsmål til databehandleraftaler kan du her finde liste over ofte stillede spørgsmål (FAQ)

SDN-aftalesystemet

Før en bruger af SDN kan anvende de tilgængelige tjenester på SDN, er det nødvendigt at indgå bilaterale aftaler med andre interessenter, som er tilsluttet SDN. De bilaterale aftaler fastlægger på IP-niveau, hvem der har lov til at opnå forbindelse med hinanden og med hvilket formål.

I praksis indgår netværksadministratorerne aftalerne via SDN-aftalesystemet, som

 • Er et katalog over tilsluttede organisationer og de services, de udbyder
 • Håndterer oprettelse af aftaler til services
 • Dokumenterer, hvilke organisationer der anvender disse services
 • Danner og provisionerer centralt konfigurerede Access Control Lister (ACL)

Aftalesystemet består af: 

 • AftaleDocs: Aftalesystemets forside, som er offentligt tilgængelig. Her findes bl.a. brugervejledninger, generel information om aftalesystemet og dokumentation
 • AftalePortal: Anvendes til at oprette og ajourføre services, klienter og aftaler 
 • AftaleJira: Anvendes til at godkende aftaler
 • Brugerstyringsystem (LDAP): Anvendes til brugerstyring

Nyttige oplysninger ved tilslutning til SDN

Anbefalinger om pakkestørrelse ved anvendelse af SDN (pdf).

Kontakt ved spørgsmål om tilmelding og finansieringsmodel

MedCom
Mail: sdn@medcom.dk
Telefon: (+45) 6543 2030