Opdateret 29. juni 2022

Udbud

Som led i MedComs opgave som fællesoffentlig systemforvalter gennemfører MedCom jævnligt udbudsprocesser, da kontrakterne om drift af SDN og VDX er udbudspligtige.

I nedenstående kan du få overblik over aktuelle og gennemførte udbud hos MedCom.

Tidsplaner for aktuelle udbud justeres løbende ved ændringer.

SDN-infrastruktur og Datacenter inkl. SPOC (SDNv4)

MedCom gennemfører i 2022 udbud af SDN-infrastruktur og Datacenter inkl. SPOC via offentligt EU-udbud med forhandling.

Overordnet tidsplan: 

 • Oktober 2021 – januar 2022: Opstart af udbud med evaluering og udbudsplan 
 • Januar – februar 2022: Gennemførelse af markedsdialog med 6 potentielle bydere
 • Februar og marts 2022: Godkendelse af udbuds- og løsningsdesign i udbudsstyregruppe og MedComs styregruppe
 • Marts – juni 2022: Udarbejdelse af udbudsmaterialer og gennemførelse af høringer
 • Ultimo august 2022: Endeligt udbudsmateriale
 • Primo september 2022: Behandling i MedCom udbudsstyregruppe
 • Medio september 2022: Offentliggørelse af udbud
 • Medio oktober 2022: Tilbudsfrist, vurdering af ansøgninger og prækvalifikation
 • Medio november 2022: Tilbudsfrist
 • Medio november – ultimo november 2022: Forventet forhandlingsperiode
 • Medio december 2022: Tilbudsfrist
 • Ultimo december 2022: Evaluering af tilbud
 • Medio januar 2023: Behandling i MedComs udbudsstyregruppe og styregruppe 
 • Medio januar 2023: Tildeling af kontrakt
 • Ultimo januar 2023: Udløb af stand still
 • Ultimo januar 2023: Kontraktunderskrivelse 
 • Februar 2023: Forventet kontraktstart 
 • Maj 2023: Idriftsættelse 
 • Maj 2023 – april 2024: Migrering af de tilsluttede parter fra SDNv3 til SDNv4 

Ved spørgsmål til udbuddet er du velkommen til at skrive til sdn@medcom.dk

SDN-aftalesystem

MedCom gennemfører i 2022 et udbud for udvikling af aftalesystem via SKI-konsulentrammeaftale 02.17. 

Overordnet tidsplan: 

 • Februar 2022: Opstart
 • Marts – september 2022: Udarbejdelse af udbudsmaterialer og gennemførelse af høringer
 • Medio september 2022: Tildeling og underskrivelse af kontakt
 • Oktober 2022 – april 2023: Udvikling af aftalesystemet
 • April 2023: Idriftsættelse
 • April 2023 – april 2024: Migrering fra eksisterende til nyt aftalesystem 

Ved spørgsmål til udbuddet er du velkommen til at skrive til sdn@medcom.dk

Organisering af udbud 

Udbuddene for SDN og VDX er organiseret med: 

 • MedComs styregruppe, som træffer beslutning om udbud og tildeling, strategiske valg i udbudsdesignet, investeringer og økonomi forbundet med udbud og drift.
 • Udbudsstyregruppe, som har ansvar for en samlet og koordineret styring og kvalificering af udbudsprocesser hos MedCom. 
 • Projektledelse og projektgruppe med udbudsassistance, udbudsjurist og MedCom 

Brugergrupper og andre relevante fora inddrages desuden i udbudsprocessen i form af fx høringer.