Opdateret 1. februar 2019

Drift og driftsstatus

VDX – drift og servicemål

Servicemål

Servicemål for de centrale videokomponenter er 99,5 % oppetid i driftstiden – dvs. 24/7 og alle dage mellem 00.00 og 24.00.

Driftsrapporter
TDC NetDesign A/S udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus og monitorering
Via følgende link har du mulighed for at se månedlige opgørelser på drift og anvendelse 

Servicevinduer
Ingen faste servicevinduer.  

Varsling af og orientering om servicevinduer sker gennem driftsmeddelelser til tilsluttede parter. Dette sker normalt 14 før servicevinduet, afhængigt af vurderet behov for lokal planlægning. 

Support
Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.