Opdateret 16. juli 2020

Drift og driftsstatus

Servicemål

Servicemål for de centrale videokomponenter er 99,5 % oppetid i driftstiden – dvs. 24/7 og alle dage mellem 00.00 og 24.00.

Servicemål for afhjælpningstider:

  • P1-sager: 6 timer
  • P2-sager: 10 timer
  • P3-sager: 24 timer

Driftsrapporter

TDC NetDesign A/S udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus og monitorering

Via følgende link har du mulighed for at se månedlige opgørelser på drift og anvendelse

Servicevinduer

Ingen faste servicevinduer.  

Varsling af og orientering om servicevinduer sker gennem driftsmeddelelser til tilsluttede parter. Dette sker normalt 14 før servicevinduet, afhængigt af vurderet behov for lokal planlægning. 

Support

Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.