Opdateret 7. maj 2018

Drift og driftsstatus

VDX – drift og servicemål

Servicemål

Servicemål for de centrale videokomponenter er 99,5 % oppetid i driftstiden – dvs. 24/7 og alle dage mellem 00.00 og 24.00.

Driftsrapporter
TDC NetDesign A/S udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til den aftalte SLA.

Driftsstatus
Via følgende link har du mulighed for at følge VDX's driftsstatus i administrationssystemet Synergy SKY:

http://synergy.vdx.dsdn.dk/Web/Logon/LogonPortal.aspx?ReturnUrl=%2fWeb

Vær opmærksom på, at det kun er registrerede administratorer fra kommuner og regioner, som har adgang. Adgang kræver login.

Servicevinduer
Ingen faste servicevinduer. 

Varsling af og orientering om servicevinduer sker gennem driftsmeddelelser til tilsluttede parter. Dette sker normalt 1 - 3 dage før servicevinduet, afhængigt af vurderet behov for lokal planlægning. 

Support
Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.

Monitorering af anvendelse
Du kan følge anvendelsen af VDX via følgende link.

Her kan du finde en statistik for antal videomøder > 5 minutters varighed pr. måned. Møder under 5 minutters varighed forventes at være fejl og tests.