Opdateret 25. januar 2019

Startpakke

Hvis en offentlig institution eller myndighed inden for sundhedsområdet ønsker at anvende VDX til videosamtaler på tværs af videoplatforme og sundhedssektorens parter, er første skridt at tage kontakt til MedCom for afdækning af behov og muligheder. 

Nogle af de spørgsmål, som skal afklares ud fra det sundhedsmæssige behov og formål med anvendelse af video, er bl.a.:

 • Har I brug for en-til-en-videomøder?
 • Har I brug for virtuelle møderum til flerpartsmøder?
 • Hvis I har brug for virtuelle møderum, skal de så i givet fald være permanente - og hvor mange har I brug for?
 • Hvis I har brug for virtuelle møderum, har I i så fald brug for at kunne oprette dem ad hoc?
 • Har brugerne eget endepunkt/klient - eller skal de anvende en browser?
 • Har I behov for adgang til statistik og rapportering?

Endvidere skal det afklares, hvilken videoinfrastruktur hos den enkelte organisation VDX skal spille sammen med. VDX understøtter i sin nuværende form de væsentligste videoplatforme, der er på markedet i dag - herunder:

 • Traditionel videokonference (H.323/SIP) fra Cisco, Polycom, Lifesize m.m.
 • Microsoft Lync 2010, 2013 og Lync Online (SIP/H.264 SVC)
 • Browserbaseret kommunikation: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Hvis organisationen ikke har en videoinfrastruktur, kan VDX i en tidsbegrænset periode facilitere en afprøvning af video - men med henblik på at organisationen etablerer egen videoinfrastruktur. 

Kontakt til MedCom kan ske til: 

Per Abildgaard
Mobil: 5153 9376
Mail: vdx@medcom.dk 

Finansieringen af VDX er fælles med SDN. Oplysninger om finansieringsmodel kan findes her.

Samarbejde om decentral videokonferenceserver
Som del af videoknudepunktet tilbyder MedCom samarbejde om drift af en decentral videokonferenceserver for at give hver enkelt organisation på VDX mulighed for individuel tilpasning og branding af møderum og møderumsklient. Ved samarbejde om decentral videokonferenceserver skal indgås en aftale med MedCom:

 • Samarbejdsaftale om decentral videokonferenceserver findes her.
 • Forslag til databehandleraftale om decentral videokonferenceserver findes her.

Aftalerne skal udfyldes, underskrives og fremsendes til MedCom. Når aftalerne er på plads, sender MedCom bekræftelse.

Organisationen skal herefter etablere it-driftsmiljøet og netværket for den decentrale konferenceserver. Aktiviteter fremgår af samarbejdsaftalen. MedCom bistår med rådgivning og vejledning.

Når organisationen har etableret it-miljøet for de decentrale videokonferenceservere, kontaktes MedCom.

MedCom leverer herefter den virtuelle applianceserver og assisterer ved behov med tilpasning af møderum og klient.

VDX's videoinfrastruktur og støttesystemer

I nedenstående er beskrevet VDX's videoinfrastruktur og støttesystemer.

VDX-videoinfrastruktur
VDX har konsolideret videoinfrastrukturen på en Pexip-platform. Pexip leverer integration mellem primært traditionelt videokonferenceudstyr (Cisco/Polycom) og Microsoft Lync/S4B gennem anvendelse af flerpartsmøderum, gateway-funktionalitet mellem videoprotokoller samt mulighed for registrering af endepunkter og software-klienter.

Via en centralt placeret Pexip-managementnode styres decentrale konferenceservere ift. licensforbrug og kapacitet.

VDX-administrationssystemet, Synergy SKY
Administration af VDX sker i administrationssystemet Synergy SKY. Synergy SKY består overordnet set af to elementer: Management og videobooking.

For at få adgang til administrationsmodulet skal organisationen oprette aftale mod servicen "Service ID:2677, Navn "Synergy" på SDN. 

Kommuner er for de flestes vedkommende på SDN via KMD. Derfor vil disse kommuner skulle tage kontakt til KMD for at få KMD til at oprette en aftale på SDN for at få adgang til "VDX-statistik". 

Link til Synergy SKY: http://synergy.vdx.dsdn.dk.

Synergy SKY og management
Management i Synergy SKY kan monitorere, analysere, rapportere på videodata. Via Synergy SKY får du:

 • Central management af videoinfrastruktur - konfigurere, oprette og redigere møderum
 • Central rapportering på varighed af egne videosamtaler
 • Central overvågning
 • Central auditering

MedCom giver personlig vejledning i Synergy SKY management til administratorer af Synergy SKY.

Synergy SKY og videobooking
Videobookingmodulet i Synergy SKY er et værktøj, der kan bruges i forbindelse med at planlægge og schedulere sikre ad hoc-møderum og faste møderum. 

Med videobookingmodulet kan man nemt planlægge videomøder og invitere andre til at deltage.