Opdateret 6. april 2020

Startpakke

Hvis en offentlig institution eller myndighed ønsker at anvende VDX til tværsektorielle videokonsultationer, videokonsultationer med borgere eller med almen praksis er første skridt at tage kontakt til MedCom for afdækning af behov og muligheder.

Anvendelsen af VDX skal følge formålsbeskrivelsen for VDX

Nogle af de spørgsmål, som skal afklares ud fra det sundhedsmæssige behov og formål med anvendelse af video, er bl.a.:

 • Har I brug for en-til-en-videomøder?
 • Har I brug for virtuelle møderum til flerpartsmøder?
 • Hvis I har brug for virtuelle møderum, skal de så i givet fald være permanente - og hvor mange har I brug for?
 • Hvis I har brug for virtuelle møderum, har I i så fald brug for at kunne oprette dem ad hoc?
 • Har brugerne eget endepunkt/klient - eller skal de anvende en browser?
 • Har I behov for adgang til statistik og rapportering?
 • Næste skridt med bl.a. tilslutningsaftale og databehandleraftale

Endvidere skal det afklares, hvilken videoinfrastruktur hos den enkelte organisation VDX skal spille sammen med. VDX understøtter i sin nuværende form de væsentligste videoplatforme, der er på markedet i dag - herunder:

 • Traditionel videokonference (H.323/SIP) fra Cisco, Polycom, Lifesize m.m.
 • Microsoft Lync 2010, 2013 og Lync Online (SIP/H.264 SVC)
 • Browserbaseret kommunikation: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Kontaktinfo til MedCom fremgår nederst på siden.

Finansieringen af VDX er fælles med SDN. Oplysninger om finansieringsmodel.

Tilslutningsaftale og Databehandleraftale

Ved tilslutning til VDX skal indgås både en tilslutningsaftale om brug af VDX samt en databehandleraftale: 

For databehandleraftalen gælder, at der indgår to bilag: 

 • Bilag 1: Databehandlerinstruks: Denne ligger inkorporeret som bilag i Databehandleraftalen
 • Bilag 2: Underdatabehandler: Denne vil blive fremsendt særskilt ved indgåelse af aftalen 

Databehandleraftalen er udarbejdet ud fra en fællesoffentlige skabelon, som skal anvendes ved databehandleraftaler mellem parterne i sundhedsvæsenet, herunder MedCom. Skabelonen er forankret i den fællesoffentlige systemforvaltning af sundheds-it (FSI).

Tilslutningsaftalen og Databehandleraftale skal udfyldes, underskrives og fremsendes til MedCom.

Når tilslutningsaftalen er godkendt, oprettes den tekniske kontaktperson som administrator i VDX-infrastrukturen. Administratoren kan herefter oprette yderligere brugere og videomøderum (både faste og engangsvideomøderum).

Aftalerne er midlertidige. Dvs. I vil få udsendt reviderede aftaler, når de er godkendt. De er offentliggjort med henblik på indgåelse under Corona-håndteringen.  

VDX's videoinfrastruktur og støttesystemer

I nedenstående er beskrevet VDX's videoinfrastruktur og støttesystemer.

VDX-videoinfrastruktur
VDX har konsolideret videoinfrastrukturen på en Pexip-platform. Pexip leverer integration mellem primært traditionelt videokonferenceudstyr (Cisco/Polycom) og Microsoft Lync/S4B gennem anvendelse af flerpartsmøderum, gateway-funktionalitet mellem videoprotokoller samt mulighed for registrering af endepunkter og software-klienter.

Via en centralt placeret Pexip-managementnode styres decentrale konferenceservere ift. licensforbrug og kapacitet.

VDX-administrationssystem
Som del af VDX stilles et API til rådighed. VDX API’et gør det muligt for organisationer at opnå integration af videobooking og administration i egne systemer

Hvis en organisation ikke har mulighed for integration, stiller VDX to standardbrugerflader til rådighed for organisationerne – VDX booking og VDX administration.

VDX booking
VDX booking anvendes til at planlægge og sende bookinger ud af ad hoc-videomøder samt styring af bookingskabeloner. 

VDX administration
VDX administration anvendes til administration af faste møderum, brugere og grupper.

Link til VDX-API og vejledning til VDX booking: https://vdxapi.dk