Opdateret 12. december 2019

VDX-brugergruppe

VDX-brugergruppen består af:

  • En repræsentant fra hver region
  • Op til 5 kommunale repræsentanter
  • En repræsentant fra PLO
  • En repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen
  • En repræsentant fra sundhed.dk

Formålet med VDX-brugergruppen er i praksis at fungere som repræsentant for forretningen i systemforvaltningen af VDX. Brugergruppen har til opgave at følge driften tæt og sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling - herunder rådgive forretningsstyregruppen (MedComs styregruppe) i forhold til at udøve hensigtsmæssig forvaltning af VDX. 

Brugergruppen refererer til MedComs styregruppe og er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI).

Kommissoriet for VDX-brugergruppen (pdf).

VDX-brugergruppens medlemmer.

VDX-brugergruppens møder.