Opdateret 14. januar 2020

RIS/PACS Databaser

De fleste PACS databaser anvender undersøgelsesnumre hentet fra RIS-databaser til identifikation af billeder hørende til samme undersøgelse. De fleste anvender 8 numeriske karakterer, selvom DICOM tag (0008,0050) AccessionNumber tillader 16 alfanumeriske karakterer. 

Der findes allerede eksempler på utilsigtede hændelser, hvor 2 undersøgelser er blevet blandet sammen ved import af en fremmed undersøgelse ind i en PACS-database, hvor undersøgelsesnummeret tilfældigvis allerede eksisterede hos en anden patient. 
Overførelse af undersøgelser mellem PACS-databaser vil tage til i omfang, efterhånden som alle danske røntgenafdelinger bliver digitaliserede og tilkoblet Sundhedsdatanettet, men selv overførelse med CDROM medfører en sikkerhedsbrist. Mængden af patienter, hvis behandling strækker sig over flere sygehusenheder vil stige i fremtiden. 
Derfor er der nu udarbejdet et nationalt undersøgelsesnummerindeks. 
Arbejdet med tildeling af undersøgelsesnummeret er udført af Overlæge Finn Mathiesen, Vejle Sygehus, og nummeret vedligeholdes af MedCom. 

Læs mere under FAQ. 

Den enkelte røntgenafdelings nummer kan findes her:

Præfixtabel
FAQ

RIS/PACS-Leverandører: